Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnavolikogu kinnitas Tallinna ringmajanduse arengukava loomise

Linnavolikogu kinnitas Tallinna ringmajanduse arengukava loomise

Linnavolikogu algatas Tallinna ringmajanduse arengukava loomise aastani 2035 ja Tallinn 2035 strateegiasse ringmajanduse tegevusvaldkonna lisamise.

Tallinna Linnavolikogu esimehe Maris Silla sõnul on samm ringmajanduse arengkava loomise suunas märkimisväärne ning ambitsioonikas. „Ringmajanduse teadlik rakendamine linnaelu kujundamise juures aitab Tallinnal luua jätkusuutlikumat elukeskkonda,“ ütles Sild. Ta lisas, et loodab arengukava tulemusena näha teekonda sinna tulevikku, kus Tallinn ei elaks järgnevate põlvkondade arvelt, vaid panustaks selle asemel igal võimalusel kestlikuma homse loomiseks.

Esimese etapina koostatakse „Ringmajanduse valdkonna arengukava 2035“ strateegiasse „Tallinn 2035“ uut tegevusvaldkonda kirjeldav peatükk „Ringmajandus,“ mille eesmärk on määratleda valdkonna visioon, seosed strateegiliste sihtidega, valdkonna rakendamise põhimõtted, eesmärgid koos mõõdikutega, tegevusprogrammid ja olulisemad tegevussuunad.

Töö tulemusena mõtestatakse lahti, kuidas osaleb ringmajandus teiste valdkondade eesmärkide elluviimises ja vastupidi. Lisaks uuritakse, kuidas aitab ringmajanduse tegevusvaldkond kaasa süsinikuheite 40% vähendamisele (võrreldes aastaga 2007) ja kliimaneutraalsuse saavutamisele aastaks 2050.

Arengukava panustab kõige enam strateegia „Tallinn 2035“ strateegilise sihi „Roheline pööre“ saavutamisse ning see koostatakse 2024. aasta veebruarist kuni 2025. aasta juunini. Ringmajanduse arengukava avalik arutelu peetakse 2024. aasta novembris-detsembris ja vormistatakse lõplikult linnavalitsuses aprillis-mais 2025. Kava esitletakse linnavolikogule menetlemiseks ja kinnitamiseks 2025. aasta juunis.