Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Linnu teest saab turvalisem ja mugavam linnaruum

Tallinna linn kavandab Linnu tee rekonstrueerimist, et muuta see kaasaegseks, rohelisemaks ja liiklejatele turvalisemaks. Eskiisprojekti avalik tutvustus toimub kolmapäeval, 27. septembril kell 17.00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Kännu tn 67, ruum 121).

„Tallinnasse tekib järjekordne tänav, kus esiplaanil on jalakäijate ja kergliiklejate huvid. Linnu tee mõlemasse serva on projekteeritud korralikud kõnniteed ja ühesuunalised jalgrattateed, mis on külgnevast jalgteest eraldatud nii kõrguse kui ka kitsa eraldusribaga, et erineval kiirusel liiklejate omavaheline piir oleks hästi tajutav,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet. „Meie teine suurem eesmärk on tagada tõhus sademevee ärajuhtimine tänavalt ja selleks on ettenähtud looduslähedused lahendused.“

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe rõhutas, et Linnu tee rekonstrueerimine on oodatud ja oluline projekt kogu linnaosa jaoks, sest tegemist on Kristiinet läbiva liikumiskoridoriga, mida kasutavad igapäevaselt paljud linnaosa elanikud koju või tööle minemiseks. „Rekonstrueerimise eesmärk on muuta Linnu tee kaasaegseks, rohelisemaks ja kõikide liiklejate jaoks ohutumaks. Praegu on tänav amortiseerunud ja ei vasta enam linlaste ootustele. Ka eskiisi koostamisel võtsime aluseks elanike tagasisidet, mis rõhutas vajadust teha Linnu teest turvaline ning roheline linnaruum," selgitas Riibe ning tänas linnaosa elanikke aktiivse osaluse eest selles protsessis.

Sademevee ärajuhtimiseks on kavandatud looduslähedane lahendus - biopuhastusega imbala. Puhveralale on kavas istutada kohalikke taimi, mis on vastupidavad õhu- ja pinnasaastele ning kohanevad hästi veega. Kavandatud on kõrghaljastuse lisamine ja roheala, mille looduslik mitmekesisus suurendab linnaruumi esteetilist väärtust. Kitsad eraldus- ja ohutusribad on plaanis haljastada madala hekiga, et oleks tagatud hea nähtavus.

Jalgratta- ja jalgtee ristumised kõrvaltänavate ning kinnistute juurdepääsudega on lahendatud tõstetud ristmikena, kus ratturite ja jalakäijate eesõigus on selgelt tajutav ning jalgrattateed on kavandatud punast pigmenti sisaldava asfaltbetoonkattega.

Põhi- ja jaotustänavate foorristmikel ja Tondi tn ringristmikul on jalakäijate ja jalgratturite ruum terviklikult lahendatud ja omavahel eraldatud. Ristmikel on suurendatud liiklusohutust vähendades jalakäijate ja ratturite teeületuste pikkusi ning mootorsõidukite pöörderaadiusi.

Projekteeritud on kolm uut peatust perspektiivsele bussiliinile Mustamäe tee ja Sõpruse pst vahelisel lõigul.

Eskiisprojektiga saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/linnutee. Tagasisidet saab anda tagasisidevormi kaudu 8. oktoobrini.