Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Merendusklaster on saanud hoo sisse!

Merendusklaster on saanud hoo sisse!

Eesti Merendusklastri esimene arenguseminar toimus 21.-22. märtsil Vihula mõisas, kus arutati klastri peamisi tegevussuundi, eesmärke ja turundustegevusi. Seminaril oli kolm töörühma, mis tegelesid laevade rohetehnoloogiate ja ümberehituse keskuse, väikesadamate ja EST Flag teemadega.

Töörühmade kokkuvõtted:

Laevade rohetehnoloogiate ja ümberehituse keskuse töögrupi kokkuvõte
Keskuse nimel käib aktiivne tegevus edasi. Jätkatakse keskuse kontseptsiooni poliitikakujundajatele tutvustust. Paralleelselt käib töö merenduse heitmekaubandusest võetud rahade tagasi merendusse suunamise nimel, millega Eesti rohetehnoloogiate ja ümberehituse keskuse konkurentsivõime tõstmiseks lisainvesteeringuid teha saaks. See võib endas sisalda nii Innovatsiooniprogrammide kujundamist, toetusmeetme kujundamist ja täiendavaid infrastruktuuri investeeringuid. Järgmised tegevused, millega peab aegsasti alustama on keskuse Üle-eestilise pakkumuse koondamine ja kujundamine, mis sisaldaks merendusettevõtete traditsioonilisi teenuseid, töötleva tööstuse traditsioonilist toodangut ja innovaatilisi rohetehnoloogia lahendusi. Seejärel saame keskuse pakkumuse turundamise ja müügiga tegelema hakata ning Eesti ettevõtetele uut ekspordi väljundit looma hakata. 

Väikesadamate töögrupi kokkuvõte
Eestis on vajalik lõpuni välja arendada väikesadamate võrgustik koos ühtlaste kaasaegsete teenustega. Oluline on omavaheline koostöö, ühine eesmärk ning enda sõnumi levitamine. Turundustöö peaks olema ühtne, vajalik on esmajoones saada klient meie piirkonda, kõigil eraldi turundada ei ole mõistlik. Sadamate arenguks on vajalik saavutada tasakaal majanduse ja keskkonna vahel.

EST Flag töögrupi kokkuvõte
Arutati laevaregistri ja konkurentsivõime teemadel: eesmärgid, mineviku kaardistus ja tuleviku väljavaated. Laevanduspaketiga seatud eesmärk, et laevaregistrisse tuleb 360 laeva pole praeguseks hetkeks täitunud. Kaardistati erinevate osapoolte huve ja ootuseid laevaregistrile ja lipuriigile. Sealt tulenevalt on arusaadav, et eesmärk ei ole selles osas täitunud. Arutleti võimaluste üle, kuidas ja mida saaks tuleviku vaates paremaks teha/muuta, eeskätt siis laevanduspaketi 1.0 vaates ning ettevaatavalt 2.0 osas.

Arutelu käigus tekkinud ettepanekud:

  • Kuna maksud on põhiline argument laevaomanike jaoks, siis on oluline EST Flag turundamisel omada head kaardistust ja analüüsi Eesti vs teised lipuriigid (nende registri ja teiste väärtuspakkumise võimalused). See aitab kaasa nii turundamisel, müügis kui ka laevanduspaketi arendamisel.
  • IT süsteeme on Eestis merenduse osas palju ning neid läheb ühel osapoolel ka palju vaja. Kuna tänapäeval on suunaks info ühekordne sisestamine ja autentimine siis on oluline luua kiire teenuse pakkumiseks ühtne merenduse platvorm infosüsteemide tarbeks.
  • Negatiivsete aspektide pidev monitoorimine, et arendada konkurentsivõime paketti ning üritada n.ö “miinuseid” kliendile enne nn. teenuse pakkumist kommunikeerida, et ei tekiks pettumust Eesti osas. See katab ka vajaduse, et olla pidevalt erinevate osapooltega suhtluses ning saada tagasiside, luua koostööd kui ka valideerida, kas pakutud info on korrektne ja piisav.
Allikas: Maritimecluster.ee