Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Muutlik ilm toob kaasa libeduseohu

Muutlik ilm vahelduvate pluss- ja miinuskraadidega toob kaasa nii libeduseohu kui ka ohtlikud jääpurikad, seega tuleb kinnistuomanikel jälgida katustele kogunenud lume kogust, eemaldada lumi ja ohtlikud jääpurikad ning tagada kinnistuga piirneval alal libedusetõrje.

„Miinus- ja plusskraadide vaheldumine tekitab hoonetele ohtlikud jääpurikad ning muudab katustel oleva lume raskeks ja tänaval liikuvatele inimestele ohtlikuks. Kõnniteed võivad muutuda väga libedaks,“ sõnas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. „Seega tuleb kinnistu või ehitise omanikel jälgida oma kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee olukorda ja tagada libedusetõrje. Niisamuti tuleb neil hoolitseda katustelt lume ja ohtlike jääpurikate eemaldamise eest, arvestades kehtivaid ohutusnõudeid.“
 
Libedusetõrjeks kõnniteedel võib kasutada graniitkillustikku, mille tera läbimõõt on 2–6 mm, ei ole lubatud kasutada tuhka, liiva või kloriide. Linn omalt poolt jagab korteriühistutele ja eramajade omanikele tasuta graniitkillustikku, selle kohta saab infot linnaosavalitsustest. Tallinna heakorraeeskirja kohaselt on kinnistuomanikel võimalus soovi korral linnalt tellida lume- ja libedusetõrje oma puhastusalal. Vastava lepingu saab sõlmida Keskkonna- ja Kommunaalametiga, kui puhastatav kõnnitee asub ühistranspordiliiklusega magistraaltänava ääres, või oma linnaosa valitsusega, kui see külgneb linnaosa kvartalisisese tänava sõiduteega.
 
Kuna soojakraadidega suureneb ka lahtise lume hulk kõnni- ja kergliiklusteedel, tehakse seal koristustöid senikaua, kuni lahtine lumi on sahatatud. Linna hooldatavates 286 enamkasutatavas ühistranspordipeatuses on konteinerid, kust saavad inimesed vajadusel võtta sõelmeid libeduse tõrjumiseks kohapeal.
 
Linnast on välja veetud juba 314 222 m3 lund. Tänahommikuse seisuga on sõiduteedele puistatud ligikaudu 6350 tonni kloriide ning ratta- ja kõnniteedele 2380 tonni graniitsõelmeid. Info Tallinna tänavate talihoolduse korraldamisest: www.tallinn.ee/lumi  
 
Tänavate puudulikust hooldusest ja ohtlikest jääpurikatest saab teada anda abitelefonil 14410.