Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

OECD aitab Tallinnal ringmajanduse teekaarti koostada

OECD aitab Tallinnal ringmajanduse teekaarti koostada

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) aitab Tallinnal 2022. aasta sügiseks koostada teekaardi, kuidas minna üle ressursse säästvamale ringmajandusele.

„Mul on erakordselt hea meel, et OECD on valinud Tallinna üheks partneriks ja aitavad meil välja mõelda ja kaardistada, kuidas ringmajandust edasi arendada,“ ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. „Rohepööre on Tallinna selge valik ja üks selle pöörde neljast vaalast on ringmajandus. Peame üheskoos liikuma puhtama majanduse poole, et tekiks vähem jäätmeid ja sealhulgas pakendeid, millega ei ole midagi peale hakata.“ 

Tallinna Strateegiakeskuse arengu- ja väliskoostöö osakonna juhataja Krista Kampuse sõnul on ringmajandusele üleminek oluline kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamiseks. „Linnadel on suur roll ringmajanduse toetamisel: 70 protsenti jäätmetest tekib linnades, 75 protsenti materjaliressursist ja 80 protsenti energiast tarbitakse linnades,“ ütles Kampus. „Ringmajanduse täieliku potentsiaali saavutamiseks linnas tuleb luua süsteemne lähenemine, et jõuda tõeliste muutusteni tarbimises, tootmises, planeerimises, poliitikas ja väärtushinnangutes.“

 Programmis osalemise tulemusena valmib koostöös OECD ekspertidega Tallinna ringmajandusele ülemineku võimaluste analüüs ja soovitused ning selle alusel ringmajanduse teekaart. See omakorda on alus Tallinna ringmajanduse arengukava koostamiseks.

„Programmis osaleb lisaks Tallinnale veel ka mitmeid teisi linnu Euroopast ja mujalt, siis annab see meile ka lisavõimaluse ringmajanduse koostööprojektide algatamiseks ja esitamiseks näiteks EL teadus- ja arendusprogrammidesse ning muudesse linnade arengut toetavatesse rahastusinstrumentidesse.

OECD linnade ja piirkondade ringmajanduse programmis osalevad lisaks Tallinnale veel Hollandi Groningeni linn Hollandi põhjaosast, Umeå linn Rootsi põhjaosast, Hispaania linnad Valladolid ja Granada, Šotimaa suurim linn Glasgow ning piirkonnana Iirimaa.

Programmi Tallinna  tegevuste raames viiakse läbi kaasamisarutelud huvirühmadega  ning rahvusvahelised kogemuste jagamise seminarid, mis annavad Tallinnale võimaluse õppida teiste linnade kogemustest. Kava kohaselt saavad tänavu aprillis ja mais puudutatud asutuste, teadlaste, ettevõtete ja vabaühenduste esindajad kutse jagada oma vaateid ja teadmisi OECD uurimisrühmaga.

OECD raporti esimene versioon peaks valmima selle aasta detsembriks ning seda tutvustatakse OECD neljandal linnade ja regioonide ümarlaual.  2022. aasta kevadel korraldab Tallinna linn koostöös OECD-ga poliitikaseminari, millel arutatakse võimalikke soovitusi sidusrühmadega. 

OECD lõppraport, mille soovitusi arvesse võttes linn ringmajanduse teekaardi koostab, peaks valmima 2022. aasta septembris. 

Mullu detsembris vastu võetud Tallinna uus arengustrateegia „Tallinn 2035“ seab eesmärgiks ringmajandusele ülemineku 2035 aastaks ning jätkuva jäätmetekke vähendamise ja jäätmete taaskasutuse. Aastaks 2035 peaks 65 protsenti olmejäätmetest võetama ringlusse.

Ringmajanduse eesmärk on tagada puhtam, ressursitõhusam ja konkurentsivõimelisem majandus. Uus ringmajandussüsteem peaks kaasama kõiki sidusrühmi, parandama koostööd ametiasutuste, ettevõtete ja vabaühenduste vahel ja täiendama olemasolevaid võrgustikke. Lisaks jäätmekorraldusele puudutab ringmajandus väga suurt osa meie igapäevasest elust, see tähendab võimalusi vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada ressursside kasutamist ja oma tegevuse keskkonnamõju laiemalt.

OECD linnade ja piirkondade ringmajanduse programm on ellu kutsutud 2018. aastal toetamaks piirkondade üleminekut lineaarselt majanduselt ringmajandusele. Programmi eesmärk on selgitada välja konkreetsete piirkondade ja linnade võimalused ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks, piiritleda probleemid ning välja pakkuda ja kohandada lahendused vastavalt kohapealsetele oludele.

Programmis osalevatele piirkondadele koostatakse näitajate raamistik ringmajandusele üleminekut toetavate otsuste tegemiseks, analüüsitakse kohalikku sotsiaalmajanduslikku ja keskkonnaolukorda ja poliitikat ning antakse vastavaid soovitusi, toetatakse ringmajanduspoliitika kooskõlalisust teiste piirkondade sarnaste sammudega ning õppimist teistelt linnadelt.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on tööstuslikult arenenud demokraatlikke riike koondav rahvusvaheline organisatsioon peakorteriga Pariisis. OECD aitab liikmesriikide ja teistel partneritel kujundada majanduslikku arengut ja ühiskonna heaolu edendavaid poliitikaid. OECD-l on 37 liikmesriiki, neist suurem osa Euroopast. Eesti on OECD liige alates 2010. aastast.

Loe lähemalt OECD kodulehelt: http://www.oecd.org/regional/regional-policy/circular-economy-cities.htm