Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Oma RoboMentor Ümera Lasteaias!

Oma RoboMentor Ümera Lasteaias!

Insplay RoboMentori programmis osales 11 Tallinna lasteaeda

image_123650291_0.JPG Oktoobrist-detsembrini osales meie lasteaia õpetaja Olga Tsvetkova veel 10 Tallinna lasteaedade õpetajatega Insplay RoboMentori programmis Tallinna Haridusameti toel. Programmi abil kasvas õpetaja arusaamine ja kindlustunne. Kasutades  harusrooboteid korraldas ta suurepärase Isadepäeva pidu,  ning tutvustas uusi rooboteid ka lasteaia õpetajatele. Loodame,et Olga Tsvetkova abil  aktiveerub mängulise haridusrobootika kasutus meie alasteaias.
 

Olga Tsvetkova:
      Tänapäeva maailmas robootika kasutamine hariduses muutub üha populaarsemaks. See on tingitud vajadusega ettevalmistada laps eluks tulevikuühiskonnas, mis nõuab temalt erilisi intellektuaalseid võimeid, et töötada kiiresti muutuva infoga. Saadud teabe vastuvõtmise-, töötlemise- ja praktilise kasutamise oskuste arendamine on MATIKA-tehnoloogia alus (ehk inglise keeles STEAM education). 


Seoses sellega  otsustas meie lasteaed osaleda haridusprogrammis InsplayRoboMentor, kus peamiselt käsitletakse ühte MATIKA-tehnoloogia valdkonda - haridusrobootikat. Osalemise aluseks oli kavatsus kasutada robootikat igapäevases õppetegevuses programmeeritavate minirobotite kasutamise kaudu, et kujundada lasteaia digipädevuste alused.                                                                                                                                                                                                                                         

Selles programmis osalemise suurim väärtus on tutvuda robotite tehniliste võimalustega, kuidas neid saab integreeritud õppetegevustes kasutada, tutvuda robootika uudistoodetega ning loomulikult suhelda vahetult kolleegidega huvitava rühmatöö kaudu, kus on võimalus kogemusi jagada.                                                           

Robotite kasutamine õppetegevuses aitab lahendada kõne-, tunnetusliku-, sotsiaal-kommunikatiivse-, kunstilise-, esteetilise- ja füüsilise arengu probleeme; samuti aitab arendada laste mälu, kujutlusvõimet, loovust, loogilist ja abstraktset mõtlemist.                                                                                                                                                   

Tuleb nentida, et meie lasteaia õpetajad on juba hakanud aktiivselt kasutama robootikat õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks isegi sõimerühmades. Selleks on lasteaias arvukalt tehnilisi abivahendeid: vajalik kogus roboteid Bee-bot ja Blue-bot, erinevatel teemadel õppekaardid, mängulauad. Mängu kaudu korraldatud õppeprotsessis osalevad lapsed suure rõõmuga. Eelkooliealistele lastele on see vägagi oluline. Samal ajal omandavad lapsed robotitega tegeledes oma esmased teadmised programmeerimise ja robootika valdkonnas.  Suurematele lastele hankis lasteaed multifunktsionaalseid roboteid Tale-Bot Pro, Cobo, mTiny, Discover Kit, Dash, Coding, Ozobot, mis soodustavad ka eesti keele õpetamist lastele.                                                                                                                                                        

Lisaks osalevad lasteaiaõpetajad aktiivselt robootikat kasutades projektitegevustes, kuid seni vaid lasteaia siseselt. Näiteks oli 2022/2023. õppeaastal üheks aastateemaks “Innovatiivsete tehnoloogiate kasutamine õppetegevuses”. Õppeaasta jooksul kasutasid õpetajad oma pedagoogilises praktikas aktiivselt roboteid: mõtlesid välja ülesandeid, korraldasid üritusi ning GPS- orienteerumisi, koostasid mängude kogumiku.                                                                                                                                 
Edaspidi kavatseb meie lasteaia pedagoogiline meeskond:

* osaleda rohkem linna- ja riigi robootikaga seotud üritustel. Näiteks: Code Week;

* jagada oma kogemusi kolleegidega sotsiaalplatvormide  nagu Facebook ja Padlet kaudu;

* korraldada regulaarselt uute robotite sisekoolitusi;

* Nutikuu raames korraldada digiüritusi nii lasteaias, kui ka koostöös teiste haridusasutustega.

Oli korraldatud Tallinna Ümera lasteaias robotika sisekoolitus õpetajatele. Pedagoogid tutvusid Mtiny ja Taleboti robotite võimalustega.  Lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisele tegid õpetajad ka praktilisi harjutusi.