Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Parim personaliprojekt- Tallinna Kihnu Lasteaia „Õpetaja digiportfoolio -õnneliku õpetaja õpitee“

Parim personaliprojekt- Tallinna Kihnu Lasteaia „Õpetaja digiportfoolio -õnneliku õpetaja õpitee“

Tallinna Kihnu Lasteaed osales personaliprojektide konkursil „Õnnelik õppija 2023“ projektiga „Õpetaja digiportfoolio -õnneliku õpetaja õpitee“ ja sai selle eest tunnustuse.

Projekti innustas looma lasteaia arengukavas püstitatud personalijuhtimise valdkonna eesmärk, mille läbi soovisime toetada oma personali eneseanalüüsi oskust. Miks just digiportfoolio? Elame kõik ajastul, mil üha rohkem kasutame digivahendeid ja tehnoloogiat nii tööl kui ka igapäevaelus. Nii jõudsimegi otsuseni, et personali eneseanalüüsi koondav materjal võiks olla veebikeskkonnas, kuhu igal ajahetkel kasvõi telefonist on võimalik pilte, videosid ja erinevatel ajahetkedel tekkinud mõtteid ning ideid lisada.

Projekti käigus läbisid projektijuht Elina Pantšenja ja haridustehnoloog Kristi Mägi Tallinna Ülikoolis koolituse  “Õpetaja digiportfoolio loomine Google Drive näitel”. Seejärel koolitati juba kahes grupis sisekoolituse raames õpetajaid digiportfooliot koostama.  Koolitusele järgnesid praktilised tegevused, mille raames õpetajad endile digiportfooliod lõid. Projekt sai sisse suure hoo ja Elina Pantšenja sai indu koostamaks selle põhjal oma bakalaureusetöö Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Ta intervjueeris projekti käigus digiportfoolio loojaid, et välja selgitada, mil moel  loodu toetab õpetajat tema töös. Õpetajate vastustest selgus:
  • „kui on lähedal telefon, siis teed lahti ja täiendad. See on kiire, lihtne võimalus täiendada, muuta oma materjale“
  •  „digitaalses keskkonnas saab üles pannapanna videoid, mis toetavad eneseanalüüsi oskust“
  • „Kui võtta kutsestandard aluseks, siis on see hea võimalus aru saada, et kas ma nii-öelda olen pädev nende kriteeriumite järgi”
  • “Nad annavad sulle pidepunktid, arusaama, kus sa hetkel asud ja millest on veel sul puudu, et sobitada kõikidele kriteeriumitele ja nad on sellised abistajad sinu töös“
  • Kui me tahame lapsi näiteks arendada rohkem digivaldkonnas, siis me peame ise ka selles pädevad olema“
  • „Oma portfoolios ma olen sama loov ja vaba, nagu lapsed rühmas. Minu valik,  milliseid pilte ma panen, millise keskkonna loon, millist värvi valin“
  • „mulle tundub, et kui ma kirjutan portfoolio blogina siis ma saan end vabamalt tunda“
  • „Kui kõik on koondatud ühte kohta, sa võid jälgida oma enesearengut igas valdkonnas ja analüüsida tulemusi“
Tänu projektile omame nüüdsest ühtsemat arusaama õpetaja kutsestandardi kriteeriumitest eneseanalüüsi alusena.  Õpetajate sõnutsi „ aitas digiportfoolios kajastatu tuua konkreetseid näited oma tehtud tööst. Võib tunduda, et sa teed pidevalt midagi, aga kui pole näiteid...“

Projektil on mitmeid jätkutegevusi ja arengusuundi. Selle aasta õpetajate arenguvestlused toimuvad digiportfooliote põhjal. Järgmisel aastal plaanime koolitada õpetaja assistente ja abisid, et kõikidel töötajatel avaneks võimalus endile digiportfoolio luua. Meie suurimaks sooviks on toetada kogu personali tööalast arengut süsteemselt ja iga töötaja eripära arvestades. Digiportfoolio loob võimaluse igale töötajale sinna lisada tema isikupäraga seonduvaid materjale- see on iga inimese arengulugu ja õpitee just talle omastes värvides.  


Allikas: Tallinna Kihnu Lasteaia direktor, Eve Kalimulina