Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pere teisest lapsest alates Tallinnas lasteaia kohatasu maksma ei pea

Pere teisest lapsest alates Tallinnas lasteaia kohatasu maksma ei pea

Nendes Tallinna peredes, kus käib lasteaias korraga rohkem kui üks laps, kehtib alates teisest lapsest kohatasuvabastus. Vabastuse saamise eelduseks on, et vanema ja lapse registreeritud elukoht on Tallinnas ning lapsevanema avaldus.

Abilinnapea Andrei Kante sõnul on pealinnas kehtinud kohatasuvabastus alates teisest lapsest juba ligi kaks aastat. „Perede majanduslikud võimalused on erinevad, kuid laste kasvatamisega kaasneb paratamatult rohkem väljaminekuid. Eriti siis, kui peres on mitu last. Ka eralasteasutuses käivaid lapsi toetab linn samade põhimõtete alusel ning munitsipaallasteaia tasu piirmäära ulatuses. Kohatasust vabastuse saamiseks on vaja esitada avaldus,“ selgitas Kante.

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. Vanema ja laste elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinnas samal aadressil.

Lisaks kohatasuvabastusele alates pere teisest lapsest vabastatakse vanem täielikult kohatasu maksmisest, kui netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti kehtivast töötasu alammäärast (netosissetulek esimese pereliikme kohta on 724,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 579,99 eurot). Nii vanema kui ka lapse elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinnas samal aadressil.

Samuti vabastatakse vanem kohatasust koolivälise nõustamismeeskonna (Innove Rajaleidja keskus) soovitusel sobitusrühmas sobitatud või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Eralasteasutuses käivate laste vanemaid toetab linn lasteasutuse õppemaksu tasumisel teise ja enama lasteaias käiva lapse eest juhul, kui lasteaias käib pere kaks või enam last. Vanema ja laste elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinnas samal aadressil.

Eralasteaias käivate laste vanematel tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna haridusametile teenuse kasutamisele järgneva kolme kuu jooksul taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele täiskalendrikuu kohta. Toetuse ülemmäär ühe lapse kohta on võrdne munitsipaallasteasutuste kohatasuga, mis käesoleval aastal on 71,25 eurot kuus (ujulaga lasteaias 78,26 eurot kuus).

Toetused on õppeaastapõhised ja määratakse üheks õppeaastaks (õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini). Seega 31. augustil lõppeb õppeaasta ja tuleb uus taotlus teha, mis kehtib kuni järgmise aasta 31. augustini.

Avalduse kohatasu vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile. Rohkem infot soodustuste kohta Tallinna lasteaedades leiab linna kodulehelt.