Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

ProgeTiigri programmi raames lasteasutusele digitaalsete õppevahendite soetamine


Tänapäeva maailm ootab ka lastelt, et nad oleksid järjest rohkem kursis erinevate digivahenditega. Lasteaia tegevused on heaks võimaluseks näidata lastele ja ka vanematele, et digimaailm ei ole ainult arvutimängud ja videod, vaid erinevaid nutiseadmeid on võimalik väga edukalt kasutada õppimistegevuses. Nende vahendusel on võimalik õppida kõiki õppe- ja kasvatustegevuste valdkondi, alustades "Mina ja keskkonnast" ning lõpetades kunsti ja muusikaga. Eriti headeks õppevahenditeks on erinevad robotid, mida laps saab ise käskluste ja nooltega juhatada erinevatesse kohtadesse ning lahendada nende kaasabil ülesandeid. 
Kuna lasteaia robootikavahendite hulk oli väga piiratud, siis kirjutaski õppealajuhataja 2022 sügisel projekti Riigi Tugiteenuste Keskusele "ProgeTiigri programmi raames lasteasutustele digitaalsete õppevahendite soetamine" ja saime positiivse rahastusotsuse. Programmi rahastati summas 2027,76 eurot. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. 
Programmi raames ostsime lasteaiale järgmised robootikavahendid: Blue-Bot 6 osaline komplekt, mTiny robotid, Qobo teod, Lego Coding Express rongi ja spetsiaalselt sõimedele robotkilpkonnad. 
Vahendite tutvustamiseks toimus lasteaias sisekoolitus, kus õpetajad said erinevaid roboteid ise proovida ja kasutust on need leidnud juba ka rühmades.
Algaval õppeaastal julgustame õpetajaid järjest rohkem kasutama robootikavahendeid oma õppe- ja kasvatustegevustes. See ei tähenda, et lapsed hakkavad nüüd ninapidi istuma ainult tehnikas, robootikavahendid on pigem teretulnud vaheldus traditsioonilisele õppetööle. Eesti keelt alles õppivate laste puhul on need väga
headeks vahenditeks, millega lapse tähelepanu saada, samuti aitab see süveneda õppimisest mitte nii väga huvitatud laste puhul.