Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

PROJEKT: “SEENTE SALAMAAILM”

Koostajad: Kairi Maasepp, Olga Simireva, Janina Mašalo.

Teema: Seened

Sihtrühm/ Osalejad: Sinise lille rühma lapsed

Toimumisaeg / Periood: 01.09 – 31.10.2023

ÜLDEESMÄRGID: 

1.Laps teab seente ehitust (kübar, jalg, niidistik).

2.Laps teab, et seened võivad olla erinevat värvi.

3.Laps teab, kus kasvavad seened.

4.Laps teab, miks ei tohi kärbseseeni hävitada.

5.Laps teab, mida saame valmistada seentest.

7.Laps teab, et mõned seened on mürgised.

AINEVALDKONDADEGA SEOTUD EESMÄRGID:

EESTI KEEL: Laps oskab nimetada seene osi (niidistik, jalg, kübar).

MATEMAATIKA: Laps oskab võrrelda, kellel on rohkem seeni, kellel vähem. Mõisted: suur/väike.

VOOLIMINE: Laps oskab voolida erinevaid kujundeid ning koostada nendest seene.

MAALIMINE: Laps oskab maalida seent näidise järgi.

KOKKAMINE: Laps võtab osa seenepiruka valmistamisest.

MINA JA KESKKOND: Laps otsib ja avastab, kus asub seene kasvukeskkond. Temaatiline fotonäitus.

PROJEKTI AJALINE JAOTUS:

TEGEVUSED SEPTEMBRIS:

1.Otsime seeni lasteaias, pargis.

2.Külastame seenenäitust Eesti Loodusmuuseumis.

3.Seene voolimine.

4.Töölehe täitmine.

5.Fotonäitus koridoris.

6.Seene ehituse tundmaõppimine.

TEGEVUSED OKTOOBRIS:

1.Seene maalimine.

2.Seenepiruka küpsetamine ja maitsmine.

3.Fotonäitus koridoris.

4.Seente koguste ja suuruse võrdlemine, loendamine.

TULEMUS:

*Lapsed omandasid uusi teadmisi seente kohta, lõimitud ainevaldkondade toel.