Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

PRÜGIHUNT ÕPETAB LAPSI PRÜGI SORTEERIMA

Lasteaias käis külas Prügihunt. Lapsed said palju uut teada prügi sorteerimise kohta ja ka ise seda harjutada.

Aastatel 2022-2024 kestab õppeprogramm „Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“, mille tundides värvivad lapsed keskkonnateemalisi pilte ning lahendavad keskkonnaalaseid ülesandeid ja mõistatusi.

Eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust õpetades lastele eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti kogumist ja ringmajanduse põhitõdesid, sealhulgas tutvustada mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võimalusi.  

Sihtrühmaks on 5-7 aastased lasteaialapsed ning I kooliastme (1-3 klass) õpilased.