Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Raja 4a kinnistule planeeritakse ajutist pneumohalli

Raja 4a kinnistule planeeritakse ajutist pneumohalli

Tallinna Tehnikaülikooli ja jalgpalliklubi Tallinna Kalev koostöös on planeeritud rajada Raja 4a kinnistul asuvale amortiseerunud spordiväljakule pneumohall, mille prognoositav valmimisaeg on 2022. aasta detsember. Projekti tutvustus toimub esmaspäeval 13. juunil kell 17.00 Kaja kultuurikeskuses (E. Vilde tee 118).

Raja tn 4a asub alal, millel kehtib Ehitajate tee, Üliõpilaste tee, Raja tn ja Akadeemia tee vahelise ala detailplaneering (DP023610). Selle kohaselt on krundile planeeritud staadion ja seda teenindav hoone (hoonealune pind 430m2 ja kõrgus 7m). Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud projekteerimistingimuste taotlus ajutise pneumohalli püstitamiseks olemasolevale staadionile kasutusajaga kuni 5aastat.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 4 ei ole detailplaneeringu koostamine ajutise ehitise püstitamiseks nõutav.

Ehitusseadustiku § 26 lõike l kohaselt antakse avaliku huviga rajatisele ehitusõigus  projekteerimistingimustega, kui puudub DP koostamise kohustus.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud projekteerimistingimuste kohaselt püstitatakse ajutine PVC pneumohall olemasolevale staadionile ja on kavandatud kasutada jalgpalli sisehallina. PVC pneumohall on kavandatud ehitisealuse pinnaga 9375 m2 (75x125 m) ning halli kõrgus maapinnast kuni 21,5m. Krundi teede ja platside kavandamisel on lähtutud detailplaneeringu liikluskorralduse põhimõttest. Ajutise pneumohalli kõrvale on planeeritud soojakud riietusruumide ja kontoriruumi jaoks, samuti varustuse hoidmiseks.

PVC pneumohall on planeeritud TalTechi õppehoonete kompleksi ja Raja tänava vahelisele alale, ca 130 – 180 m kaugusele ülikooli õppehoonetest ja ca 50 – 120 m kaugusele Raja tänavast. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb Raja tn 4a Tallinna Tehnikaülikooli arengualale.

Raja 4a kinnistu kuulub Tallinna Tehnikaülikoolile, kuid nii suure ja olulise objekti puhul on oluline heatahtlik naaberkinnistute kaasamine planeerimisprotsessi. Planeeritava rajatise tutvustus ja arutelu lähimate naabritega on eeldus leidmaks kõiki osapooli rahuldav lahendus.

13. juunil kell 17.00 Kaja kultuurikeskuses toimuval avalikul arutelul esindavad nõmmelaste huve ka Nõmme Linnaosa Valitsuse esindajad.