Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ranitsatoetust saab taotleda novembrikuu lõpuni

Ranitsatoetust saab taotleda novembrikuu lõpuni

Tallinna linn maksab õppeaasta alguses kõigile kuni 19-aastastele õppuritele toetust. Taotlusi koolitoetuse saamiseks on võimalik esitada kuni 30. novembrini. Avaldus tuleb esitada ühe korra esmasel taotlemisel ja järgnevatel aastatel toimub maksmine automaatselt, kui toetuse saamise tingimused on jätkuvalt täidetud. Täisealiseks saanud õppuril tuleb teha ise uus taotlus, seda saab teha alates septembri lõpust.

Tallinna abilinnapea Andrei Kante selgitas, et kuna kooliaasta algus toob kaasa olulise koormuse pere eelarvele, soovib linn anda oma panuse laste toetamisse. „Kuni 19aastastele õppuritele makstakse õppeaasta alguse toetust. Esimesse klassi astuja saab ranitsatoetust 320 eurot ning 2.-12. klassi ja kutsekooli õpilastele on toetus 75 eurot. Loodan, et see on abiks peredele, kus koolis käib mitu last,“ ütles abilinnapea.

Õppeaasta alguse toetust on kuni 19-aastaseks saamiseni õigus saada õpilasel, kes alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse omandamist või kutseõppe tasemeõpet ning kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist. Taotluse võib esitada vanem, kelle elukoht rahvastikuregistris on sama toetuse saamise õigust omava lapsega.

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna iseteeninduskeskkonnas 30. novembrini. Alaealise lapse eest esitab taotluse lapsevanem, alates 18. eluaastast teeb seda noor ise.

Taotlus tuleb esitada üks kord esmasel taotlemisel ja järgnevatel aastatel toimub maksmine automaatselt, kui toetuse saamise tingimused on jätkuvalt täidetud. Taotlus tuleb esitada iga õppuri kohta, kellele toetust soovitakse. Täisealiseks saanud õppurite vanemad saavad teavituse varem esitatud taotluse kehtivuse lõppemisest ning peale seda saab õpilane esitada taotluse iseseisvalt.

Täiendavat infot leiab veebilehelt tallinn.ee/teenused/oppeaasta-alguse-toetus-ranitsatoetus