Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Rekonstrueeritaval Rannamõisa teel muutus liikluskorraldus

23. oktoobrist muutus rekonstrueeritaval Rannamõisa teel seoses asfalteerimistöödega liikluskorraldus – autoliiklus suunatakse tulevasele linnast väljuvale sõidusuunale.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on tegemist viimase lõiguga Tallinna linna naaberomavalitsustega ühendavast teelõigust. „Rannamõisa tee rekonstrueerimise esimene etapp viidi läbi eelmise aasta alguses, mil rajati Tallinna linna ja Harku valla piiril kulgeva Tiskre oja kohale uued sillad. Nüüd on käimas Rannamõisa tee rekonstrueerimise teise etapi ehitustööd, mille käigus ehitatakse välja 1,5 km pikkune teelõik eraldusribaga ja kergliiklusteega, mis tuleb sõidutee äärde mõlemasse sõidusuunda“, selgitas Svet.

Alates 23. oktoobrist muutub asfalteerimistöödega seoses ehitusobjektil seni kehtinud liikluskorraldus. Autoliiklus suunatakse asfalteerimistööde ajaks tulevasele linnast väljuvale sõidusuunale ning teostatakse tulevase linna suunduva sõidusuuna asfalteerimistööd.

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et tööde käigus rekonstrueeritakse olemasolevad ühissõidukipeatused ning ehitatakse veel kaks peatust ja ristmikud varustatakse kaasaegsete foorisüsteemidega. „Lisaks teedeehituslikele töödele rajatakse rekonstrueeritaval teelõigul LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Lahendatakse piirkonna sademevee kanaliseerimine, uuendatakse olmekanalisatsiooni ja veetorustikke ning kaitstakse vanu ja rajatakse uusi tehnovõrke,“ rääkis linnaosavanem ning lisas, et Rannamõisa tee ehitustööde mahtu kuulub ka Pikaliiva tänava väljaehitamine Rannamõisa teest kuni Noorkuu ja Vanakuu tänava ristmikuni.

Haljastustööde käigus istutatakse rekonstrueeritava teelõigu ümbrusesse 175 sangleppa, 144 serbia kuuske, 378 kanada leedrit, 25 läänepärna, 10 lamarcki toompihlakat ja 3 hõberemmelgat, 24 puud istutatakse ümber uude kohta. Seega istutatakse 177 langetatud puu asemele kokku 735 uut puud. Lisaks rajatakse istutusalad 5700 enela ja punapaju istikule. Linna piirile paigaldatakse infotablooga varustatud Tallinna piiritähis.

Rannamõisa tee rekonstrueerimistööde tellija on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, töid teostab Tallinna Teede AS ning tööde lepinguline maksumus on üle 7,35 miljoni euro, millest 534 000 euro ulatuses on kaasfinantseerijaks Tallinna Vesi AS. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on jaanuar 2023. Projektdokumentatsiooni koostas K-Projekt AS.

Autoga liiklejatele ja kergliiklejatele on ehitustööde ajal läbipääs tagatud, kuid liiklejatel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust ning arvestada, et tavapärane liiklemine on häiritud.