Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Riigikohus jättis rahuldamata kaebuse valimiste korralduse kohta Tallinnas

Riigikohus jättis rahuldamata kaebuse valimiste korralduse kohta Tallinnas

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis esmaspäeval langetatud otsusega rahuldamata Mart Kallase kaebuse valimiste korralduse kohta Tallinnas. Varem on samasisulise kaebuse jätnud rahuldamata ka Vabariigi Valimiskomisjon.

Riigikohtule esitatud kaebuse ja tõendite ning Tallinna linna valimiskomisjoni ja Vabariigi Valimiskomisjoni esitatud seisukohtade põhjal ei tekkinud kolleegiumil kahtlust, et sedeleid võiks olla võltsitud, märgivad riigikohtunikud Villu Kõve, Heiki Loot ja Velmar Brett kohtuotsuses. Kokkuvõttes nõustus riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse ja selle põhjendustega. 

„Mul on hea meel, et ka Riigikohus on andnud oma kinnituse sellele, et valimised viidi Tallinnas läbi korrektselt. See kinnitab, et linna valimiskomisjon ja jaoskonnakomisjonid on tegutsenud igati kooskõlas seadusega,“ ütles valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Priit Lello.

Kaebuse sisu puudutas Tallinnas Kalevi spordihallis häälte teistkordset lugemist vaadelnud Mart Kallase kahtlust, et kahele kandidaadile antud häälte sedelid olid täidetud sama käekirjaga ja ühtlaselt samasuguse numbrite kirjutamise viisiga. Nii Vabariigi Valimiskomisjon kui ka Riigikohus asusid seisukohale, et kaebusele lisatud fotodelt ei nähtunud, et sedelitele kirjutatud numbrid oleksid ühesugused. 

Vabariigi Valimiskomisjon selgitas, et hääletamissedeli täitmisel juhendatakse valijat täitma sedelit üheselt mõistetavalt, mitte individuaalses stiilis või varieerides numbri kirjutamise kuju. Vabariigi Valimiskomisjoni tuvastas, et esitatud fotodelt ei nähtu, et numbrid oleksid ühesugused, samuti ei saa ainult kirjutatud numbrite järgi teha järeldusi käekirjade identsuse kohta. Vabariigi valimiskomisjoni hinnangul ei leidnud kaebuses esitatud väited kinnitust.

Tallinna valimiskomisjoni selgitusel on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja selle alusel antud juhistega üles ehitatud nõnda, et kaebaja viidatud viisil kellegi teise eest hääletamissedeleid täita ja hääletamiskasti asetada nõuaks paljude inimeste erinevaid rikkumisi. 

Muu hulgas aitab valimiste ausust tagada erakondade ja valimisliitude võrdsed võimalused osaleda jaoskonnakomisjonide töös. Iga valimistel osalev erakond ja valimisliit saab esitada igasse jaoskonnakomisjoni ühe oma kandidaadi. Linnavolikogu nimetab jaoskonnakomisjonide koosseisud, lähtudes poliitilise tasakaalustatuse põhimõttest, nii et erakondade ja valimisliitude esindajad saaksid osaleda hääletamise korraldamises valimisjaoskondades.