Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Svet: elaniku parkimissoodustus ei kao

Tallinna linnavalitsus võttis hiljuti vastu jätkusuutliku liikuvuse kava, mida arutatakse tänasel linnavolikogu istungil. Muuhulgas näeb liikuvuskava ette senise parkimispoliitika ülevaatamist, kuid elaniku parkimissoodustus jääb siiski alles.

„Inimeste heaolu on järk-järgult suurenenud ning sellega paralleelselt on aastakümneid kasvanud ka isiklike sõiduautode arv. On selge, et praegu Tallinnas kehtivad parkimisreeglid vajavad kaasajastamist ning autode arvu linnas tuleb vähendada. Siiski peame olema realistlikud: autod ei kao linnapildist täiesti ära,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

„Praegu kehtib tasulise parkimise tsooni elanikele soodustasu 10 eurot kuus. See on selgelt väga väike summa, mille suurus võib tulevikus muutuda. Siiski kinnitan, et kohaliku elaniku parkimissoodustus ei kao. Kui kellelgi peab olema eelis linnatänavatel parkimiseks, siis eelkõige just kohalikel elanikel,” sõnas abilinnapea.

Liikuvuskava näeb ette, et parkimine disainitakse iga piirkonna eripärast ja liikumisviiside kättesaadavusest lähtudes. Parkimistaristut rajatakse targalt ja säästlikult. Dokument seab eesmärgiks vähendada parkimise kavandamisel igapäevaselt isikliku sõiduautoga tehtavaid liikumisi ja suunata inimesi kasutama säästvaid liikumisviise, ehk rohkem liikuma ühistranspordiga, rattaga ja jala.

„Kaasaegsel linnatänaval peavad leidma ruumi jalakäijad, ühistransport, autod, ratturid ja haljastus. Üheks võimalikuks lahenduseks võib olla parkimismajade rajamine, kuid see on võimalik üksnes koostöös erasektoriga. Linnal endal selleks vahendid puuduvad,” lisas Svet.

Tallinn plaanib rajada lühiajalisi parkimise kohti avalike teenuste tagamiseks seal, kus see on otstarbekas ja võimalik. Sellised peatumis- ja parkimiskohad oleks mõeldud eelkõige posti-, kuller- ja taksoteenuse osutamiseks ning lühirendisõidukite jaoks. Korralike peatuskohtade loomine aitab leevendada ka kõnniteedel parkimise ja peatumise probleemi.

Jätkusuutliku linnaliikuvuse kava elluviimist toetab arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava ja linna eelarvestrateegia, mis koostatakse neljaks-viieks aastaks. Need moodustavad terviku, milles määratakse valdkonna peamiste mõõdikute sihttasemed, olulisemad tegevused ja investeeringud ning rahalised vahendid nende elluviimiseks.

Tallinna linnale on liikuvuskava oluline kontseptuaalne tugisammas ja põhimõtteline alusdokument, mis annab väga selged suunised liikuvusega seotud eesmärkidest aastani 2035. Liikuvuskava toetab pikaajalise eesmärgina kliimaneutraalsuse saavutamise visiooni aastaks 2050.

Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava peab heaks kiitma linnavolikogu. Volikogule esitatud eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna kodulehel.