Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinlased soovivad linna kultuurisündmuseid külastada rohkem kui võimalik

Tallinlased soovivad linna kultuurisündmuseid külastada rohkem kui võimalik

Pealinlaste rahulolu Tallinnas toimuvate kultuurisündmuste valikuga on taastunud koroonaeelsel kõrgel tasemel, kuid inimeste võimalused neid soovitud mahus külastada on vastupidi langustrendis. Kõige populaarsemad linna korraldatud kultuuriüritused on Tallinna vanalinna päevad ja Tallinna merepäevad.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul näitab valminud küsitlus kokkuvõttes kahte olulist trendi, millest üks on igati positiivne, kuid teine muret tekitav. „Kultuurikalender on Tallinnas igati mitmekesine ning näib, et sündmusi korraldatakse piisavalt igale sihtgrupile. Samal ajal on oluliselt kasvanud kättesaadavuse probleem ehk nende inimeste osakaal, kes sooviksid üritustest osa võtta, kuid seda erinevatel põhjustel teha ei saa. Ühelt pool paneb see suurema vastutuse linna enda korraldatud suurtele kultuurisündmustele nagu näiteks vanalinna päevad ja merepäevad. Teisalt kohustab aga arendama ka regulaarseid ja igapäevaseid kultuurisündmusi ja teenuseid, jälgides, et need oleksid maksimaalselt kättesaadavad. Olgu selleks meie raamatukogude võrgustik ja pakutavad teenused, tasuta muusuemipühapäevad või noorte prii sissepääs loomaaeda iga kuu teisel laupäeval,“ selgitas Oja.

Kultuuriürituste valikuga Tallinnas üldiselt on rahul 95 protsenti, kultuuriürituste valikuga oma linnaosas 80 protsenti ning ürituste valikuga oma kodulähedases avalikus linnaruumis (näiteks tänavatel, parkides ja väljakutel) on rahul 81 protsenti küsitletud tallinlastest. Võrreldes 2021. aastaga on rahulolu kultuuriürituste valikuga suurenenud: toona oli kultuuriürituste valikuga Tallinnas üldiselt rahul 84 protsenti ning oma linnaosas ja kodulähedases avalikus linnaruumis 72 protsenti küsitletutest.

Üldine rahulolu tase kultuuriüritusi puudutava info kättesaadavusega ei ole võrreldes 2021. aastaga muutunud – ürituste info kättesaadavusega Tallinnas üldiselt on linlastest rahul 82 protsenti ja oma linnaosa ürituste info kättesaadavusega 77 protsenti. Samas on suurenenud kultuuriüritusi puudutava info kättesaadavusega väga rahul olevate vastajate osakaal – 27 protsenti küsitletud tallinlastest.

Pooled pealinlastest (52%) sooviks külastada Tallinna kultuuriüritusi ja -asutusi praegusest rohkem, enda hinnangul saab 44 protsenti tallinlastest külastada kultuuriüritusi ja -asutusi nii palju kui soovib. Soovi külastada pealinna kultuuriüritusi ja -asutusi praegusest rohkem väljendas 57 protsenti naistest ja 45 protsenti meestest. Linnaosade võrdluses väljendasid soovi külastada kultuuriüritusi ja -asutusi praegusest rohkem kõige sagedamini Lasnamäe elanikud.

Peamise takistusena kultuuriürituste ja -asutuste külastamisel tunnetasid 62 protsenti küsitletud tallinlastest ajapuudust. Rahalistel põhjustel ei külasta kultuurisündmusi 27 protsenti ja infopuuuduse tõttu 16 protsenti inimestest. Kõigi nende takistuste mainimissagedus on võrreldes 2021. aastaga suurenenud, toona tunnetati põhilise takistusena külastamisel koroonakriisi. Rahaliste takistuste puudumisel soovivad 74 protsenti inimestest külastada rohkem teatrietendusi ja 74 protsenti kontserte.

Kesklinna elanikud on keskmisest sagedamini rahul kultuuriürituste valikuga nii Tallinnas üldiselt (98%) kui ka oma linnaosas (94%). Rahulolu kultuuriürituste valikuga oma linnaosas on Mustamäe elanike seas 91 protsenti, Haaberstis aga 62 protsenti. Rahulolu oma linnaosa kultuuriürituste info kättesaadavusega on kõrgeim Mustamäel (93%) ning rahulolu ürituste valikuga oma kodulähedases avalikus linnaruumis Kristiines (95%) ja Mustamäel (90%).

Enamik linlastest on viimase aasta jooksul võtnud osa mõnest Tallinna üritusest. Kõige populaarsemad olid Tallinna vanalinna päevad ( 59%) ning Tallinna merepäevad (46%). Väga populaarsed olid ka Muinastulede öö üritused Tallinnas (30%), advendiküünla süütamine Raekoja platsil (27%) ning Keskaja päevad (24%).

Tallinlastest 42 protsenti on viimase aasta jooksul külastanud raamatukogusid. Külastajatest 83 protsenti kasutas kõige sagedamini raamatukogude teenustest raamatute, ajakirjade või ajalehtede kojulaenutust, kohapeal kasutust proovis 30 protsenti. Enam kui kümnendik raamatukogusid külastanud tallinlastest sai raamatukogu töötajatelt ka infot või lugemisnõustamist, laenas e-raamatukogust audio- või e-raamatuid või kasutas raamatukogus arvutit, internetti, printerit või skaneerimise teenust.

Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel küsitles Turu-uuringute AS telefoni teel kultuurielu teemal veebruarist kuni märtsini kokku 803 Tallinna 15.aastast ja vanemat elanikku.

Uuringu lõpparuanne on kättesaadav Tallinna uuringute infosüsteemi kaudu aadressil https://uuringud.tallinn.ee/uuring/vaata/2023/Kultuur-liikumisharrastused-jaelukvaliteet-Tallinlaste-rahulolukusitlus2023.