Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinlastele säilib praegune lasteaia kohatasu määr

Tallinna Linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku muuta volikogu määrusi ja mitte tõsta tallinlastest koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on linna eesmärgiks toetada Tallinna lastega peresid ja nende perede heaolu. „Koroonaaeg on kõigile olnud keeruline ja esitanud väljakutseid, ning selle leevendamiseks on linn välja töötanud mitmeid täiendavaid abimeetmeid. Nii peavad näiteks tänavu sügisest need Tallinna pered, kelle kaks või enam last käivad munitsipaallasteaias, maksma kohatasu vaid ühe lapse eest. Täna otsustas linnavalitsus, et teeme volikogule ettepaneku säilitada munitsipaallasteaias käiva lapse vanema osa määr senisel tasemel, kui laps ja tema vanema elukoht on Tallinna linn,“ selgitas Belobrovtsev.

Töötasu alammäära kasvuga tõuseb uuest aastast lasteaia kohatasu seniselt 71,25 eurolt 79,79 eurole, kuid tallinlastele jääb kehtima praegune kohatasu suurus ehk 71,25 eurot ning selle kasvu ehk 8,54 eurot katab linn toetusena. Ujulaga lasteaias kasvab kohatasu järgmisest aastast seniselt 78,26 eurolt 87,64 eurole ja ka selle kasvu katab linn.

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele kaetakse muud kulud linnaeelarve vahenditest ja osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Vastatavalt Tallinna Linnavolikogu 2015. aasta määrusele on vanemate poolt kaetava osa määraks kehtestatud Tallinnas ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ja ujulaga lasteasutuses on vanema osa määr 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel. Seega jääb  Tallinna elanikule vanema osa ühe lapse kohta jätkuvalt 71,25 eurot kuus ja ujulaga lasteasutuses 78,26 eurot kuus.

Ka Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna sõlmitud koalitsioonilepingus Tallinna linna juhtimiseks on sätestatud, et lasteaia kohatasu ei tõsteta ja säilitatakse kehtivad soodustused.