Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinn näeb eelarves eestikeelsele õppele üleminekule ette üle 8,8 miljoni euro

Tallinn näeb eelarves eestikeelsele õppele üleminekule ette üle 8,8 miljoni euro

Tallinna linnavalitsus kavandab 2024. aastal eestikeelsele õppele üleminekut toetavateks tegevusteks üle 8,8 miljoni euro. Meetmete seas on nii õpetajate õpetamine, uute õpetajate värbamine, õpetajate metoodiline toetamine ja motiveerimine, laste toetamine eestikeelsele õppele üleminekul, nii lapsevanemate kui ka õpetajate toetamine ja nõustamine ja õpikeskkonna loomine.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on eestikeelsele õppele üleminek nii haridusvaldkonna kui ka Tallinna prioriteediks. „Tallinn on lähenenud eestikeelsele õppele üleminekule süsteemselt ja analüüsist lähtuvalt, oleme ekspertide abiga valmistanud meetmeid ette pool aastat. Kavandatud tegevused on omavahel seotud ja üksteist täiendavad, moodustades haridusasutuste jaoks tervikliku käsitluse. Eestikeelsele õppele ülemineku protsessis soovime toetada ja aidata nii õpilasi, õpetajaid kui ka koole ja peresid,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna linna peamiseks eesmärgiks seoses eestikeelsele õppele üleminekuga on pakkuda munitsipaallasteaedades ja -üldhariduskoolides õppivatele lastele, olenemata nende emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Täielikule eestikeelsele haridusele ülemineku saavutamiseks on Tallinn lisaks riiklikule eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskavale kavandanud täiendavaid tegevusmeetmeid. Toetavate tegevuste hulgas on kooli- ja lasteaiaõpetajate keeleränne, millele kulub ligi 1,1 miljonit eurot. Didaktiliste ja keeleliste koolituste pakkumisele ja vahendamisele, sh lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikate õpetamisele on paneeritud üle poole miljoni euro. Lisaks saavad õpetajad kasutada keeleõppe äppi. Eestikeelsele õppele üleminevatele õpilastele ja lasteaialastele tehakse kättesaadavaks e-õppevara ning õppemängude keskkonnad ning neljandate klasside õpilastele pakutakse õpiabi kogupäevakooli vormis (meetme maksumus ligi 1,4 miljonit eurot). Lisaks võimaldatakse koolidesse täiendavaid abiõpetajaid (ligi 1,7 miljonit eurot). Õpetajate värbamiseks pakub linn haridusasutustele keskset värbamistuge (ligi 1 miljon eurot).

Õpetajate motiveerimiseks on kavas tõsta kõikides munitsipaalkoolides klassijuhataja tasu 200 euroni, sest eelkõige klassijuhatajad tegelevad õpilaste murede lahendamise ja lapsevanemate nõustamisega. Selle meetme kogukulu linnaeelarves on ligi 2,5 miljonit eurot. Õpikeskkonna loomiseks on kavandatud üle 0,5 miljoni euro, mille eest rajatakse moodulitest täiendavate õppekohtade jaoks õpperuumid Kuristiku gümnaasiumi, Laagna gümnaasiumi ja Tallinna Ühisgümnaasiumi juurde.

Tallinna haridusasutustes töötab kokku 7597 haridustöötajat. Nendest 3790 üldhariduskooli õpetajat saab palka riigieelarvest. Linnaeelarvest saab palka 3807 haridustöötajat. Linna 58 üldhariduskoolis saab Tallinna eelarvest palka 133 tugispetsialisti, 51 HEV-koordinaatorit ja 58 haridustehnoloogi.

Linna 125 lasteasutuses saavad Tallinna eelarvest palka 2352 õpetajat, 140 tugispetsialisti ja 1073 õpetaja abi. Tallinna linn tagab kõikidele linnaeelarvest palka saavatele õpetajatele ja tugispetsialistidele riigi poolt kehtestatud õpetajate töötasu alammäära, mis 2024. aastal on 1780 eurot kuus.

Tallinna haridusasutuste kõikide töötajate tööjõukulude (sh maksud) maht on 2024. aastaks planeeritud 291,7 miljonit eurot, millest linnaeelarve osa on 144 miljonit eurot ja riigieelarveline toetus 147,7 miljonit eurot.

Tallinna munitsipaallasteaedades ja -koolides on praegu kokku 211 täitmata ametikohta. Kokku 450 lasteaia- ja kooliõpetaja eesti keele oskus on alla B2 taset, mille tõttu ei saa nad alates 1. septembrist 2024 jätkata tööd õpetajana. Pensionieas on koolides ja lasteaedades 746 õpetajat, neile lisandub lähema paari aasta jooksul 655 vanaduspensioniikka jõudvat õpetajat.

Tallinna linnavalitsus kiitis täna heaks järgmise aasta linnaeelarve eelnõu, mille kogumaht on 1,25 miljardit eurot. Tallinna 2024. aasta eelarve eelnõu tutvustatakse kolmapäeval, 22. novembril kell 12 algaval pressikonverentsil Tallinna esitluskeskuses (Vabaduse väljak 7), mida saab jälgida veebiülekande vahendusel.

Linnaeelarve võtab vastu Tallinna linnavolikogu.