Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinn soovib ühtlustada lapsehoiuteenuse toetamise korda

Tallinn soovib ühtlustada lapsehoiuteenuse toetamise korda

Tallinn soovib ühtlustada lapsehoiuteenuse toetamise korda, mille alusel makstakse eralasteaedadele ja -hoidudele toetust ühtsete põhimõtete alusel. See annab lapsevanematele võimaluse valida eri teenuste vahel sarnastel tingimustel ja nad ei pea enam lapsehoiuteenuse hüvitist igakuiselt taotlema.

Uue lapsehoiuteenuse toetamise korra kehtestamise vajadus tuleneb sellest, et edaspidi korraldatakse nii koolieelses eralasteasutuses kui ka eralapsehoius osutatava teenuse toetamine Tallinna haridusameti kaudu. Praegu maksab lapsehoiuteenuse hüvitist linnaosavalitsuste vahendusel Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet, lapsevanemad taotlevad hüvitist igakuiselt oma linnaosa valitsuselt.

Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul muutub toetuse saamine lapsehoiuteenust kasutavatele vanematele oluliselt lihtsamaks. „Esiteks ei pea lapsevanemad enam toetust igakuiselt või kolme kuu kaupa taotlema, samuti ei ole neil edaspidi vaja esitada kuludokumente. Vanematele jääb üksnes kohustus kinnitada linna e-teeninduses oma soovi toetuse andmiseks teenuse osutajale,“ selgitas Kante. „Kuna muudatuse kohaselt on toetuse suurus kõigile ühesugune, mõjub see positiivselt ka neile vanematele, kellele on senise korra alusel määratud pool toetuse summast.“

Muudatuse jõustumisel makstakse koolieelsetele eralasteasutustele ja eralastehoidudele toetust ühtsete põhimõtete alusel. See tähendab, et ka eralapsehoiu teenuse toetust makstakse otse teenuse osutajale. Vanematel kaob vajadus ise hüvitist taotleda, vaid taotluse toetuse saamiseks esitab haridusametile teenuse osutaja. Lapsehoiuteenuse toetust maksab ja selle suuruse kinnitab haridusamet ning lapsevanem ei pea selleks kuludokumente esitama. 

Linna poolt makstav eralasteaia ja -hoiu toetus on võrdne munitsipaallasteaia koha arvestusliku maksumusega ühe lapse kohta, 2023. aastal on see 264 eurot kuus. Lisaks saavad teenuse osutajad ka edaspidi täiendavat toetust teise ja enama eralasteaias või -hoius käiva lapse ja haridusliku erivajadusega lapse eest. Kui laps on Tallinna elanik, makstakse täiendavat toetust ka siis, kui pere teised lapsed käivad mõnes muus lasteasutuses. Täiendava toetuse suurus sellel aastal on 71,25 eurot.

Tallinna linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses kaetakse veel lapse toidukulu kohal käidud päevade eest. Alates jaanuarist kaetakse sõimeealise lapse eest toidukulu 2,7 eurot ja lasteaiaealise lapse eest 3,0 eurot päevas.

Tallinna haridusamet maksab teenuse osutajale toetust üks kord kuus. Eralastehoiu teenuse osutaja peab kandma lapse Tallinna universaaltoetuste andmekogusse ja kajastada linna toetust lapsevanemale esitatud arvel. Vanemal tuleb oma soovi teenuse osutajale toetuse andmise kohta kinnitada Tallinna e-teeninduses hiljemalt 15. kuupäevaks.

Toetuste prognoositav maht 2024. aastal on kokku 5,6 miljonit eurot.

Lapsehoiuteenuse toetamise korra eelnõu peab veel heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu.

Eelnõuga saab tutvuda aadressil teele.tallinn.ee/documents/123176/view#metadata