Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinn toetab alustavate õpetajate sisseelamist

Tallinn toetab alustavate õpetajate sisseelamist

Eile toimus Jaan Poska majas pidulik üritus, kus anti üle esimesed tunnistused alustavate õpetajate sisseelamisprogrammi pilootprojekti lõpetajatele. Programm on loodud selleks, et toetada alustava õpetaja sisseelamist õpetaja ametisse.

Abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on äärmiselt oluline, et alustavad õpetajad tunneksid end toetatuna ja kindlalt, olles teadlikud, et neile pakutakse vajalikku tuge professionaalsete oskuste omandamiseks. „Üheks alustavate õpetajate sisseelamisprogrammi olulisemaks eesmärgiks on muuta nende sisenemine Tallinna haridusmaastikule võimalikult sujuvaks ja töökeskkond võimalikult atraktiivseks. Meie jaoks on ülioluline, et õpetajad, kes asuvad tööle meie koolides ja lasteaedades, tunneksid end väärtustatuna ja innustatuna ning oleks motiveeritud jääma linna haridussüsteemi pikaajaliselt. Tallinna linn loob tingimusi haridustöötajate professionaalseks kasvuks ning selle programmi abil soovime julgustada ka karjääripöörajaid, kes on otsustanud pühenduda sellele väärikale ametile, omandama vajalikku õpetajakutset.“

2023. aasta augustis käivitas Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Õpetajate Maja ja Tallinna Õppenõustamiskeskusega alustavate õpetajate sisseelamisprogrammi pilootprojekti, mis kestis terve õppeaasta, hõlmates perioodi august 2023 kuni juuni 2024. Programmi eesmärgiks on toetada alustavate õpetajate sisseelamist õpetaja ametisse, suurendada õpetajaameti väärtustamist ning edendada õpetajate järelkasvu Tallinnas. Sisseelamisprogramm loob võimaluse õppida tundma Tallinna linna fookust hariduses ning õpetajaameti väljakutseid, pakub tuge ametialases arengus ning suurendades alustava õpetaja rahulolu soodustab töö jätkamist õpetajana. Tegemist on õpetaja kompetentsimudelist ja kutsestandardist lähtuva õppijakeskse ja praktilise programmiga hõlmates erinevaid arendustegevusi: kontakt- ja e-õpe, mentorkohtumised, supervisioon mentoritele ja alustavatele õpetajatele võrgustiku loomiseks ning iseseisvad ülesanded sidususe loomiseks praktikaväljaga.

Osalus oli avatud nii kvalifitseeritud alustavatele õpetajatele, kes alustasid oma tööd õpetajana esimesel aastal, kui ka kvalifikatsioonita õpetajatele, kes alustasid tööd õpetajana või olid töötanud õpetajana 1-2 aastat. Esimeses pilootgrupis osales 17 õpetajat, kes seadsid endale eesmärgiks võtta aktiivselt osa arendustegevustest, jagada kogemusi grupiliikmetega ja rakendada saadud teadmisi praktikas, analüüsides ja täiendades ennast pidevalt. Programmi lõpetas 13 alustavat õpetajat. Tallinna alustavate õpetajate sisseelamisprogramm jätkub ka järgmisel õppeaastal.