Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna eriauhinna „Ajujahi“ konkursil pälvis Filaret

„Ajujahi“ ettevõtluskonkursi Tallinna eriauhinna pälvis sel aastal ringmajanduse põhimõtteid järgiv ettevõte Filaret OÜ.

Tallinna linn on olnud konkursi partner „Ajujahi“ algusaegadest peale, pannes välja eriauhinna linna- või ettevõtluskeskkonda paremaks muutvale ideele. Seekordse Tallinna eriauhinna ning 5000-eurose preemia võitis kahe ambitsioonika noore neiu rohesõbraliku mõtteviisiga ettevõte Filaret, kes koguvad ja töötlevad ümber toksilisi suitsukonisid komposteeruvaks 3D printimise materjaliks.

Võitja kuulutas neljapäeval „Ajujahi“ finaalsaates välja Tallinna abilinnapea Joosep Vimm, kes kiitis noori ettevõtjaid uute ärivõimaluste leidmise eest vastutustundliku tegutsemise kaudu, mille realiseerimisel võib tulevikus olla ülemaailmne mõju. „Noore ettevõtte Filaret roheline maailmavaade ja rahvusvahelise potentsiaaliga äriidee sobib hästi kokku Tallinna arengustrateegia eesmärkidega, seda nii tervist toetava looduskeskkonna säilitamise, jäätmetekke vältimise ning ringlusse võtmise osas. Suitsukonisid peetakse maailma suurimaks prügiprobleemiks, mistõttu hindame uusi ja nutikaid lahendusi selle muutmiseks kõrgelt,“ sõnas Vimm. „Soovime Filareti innovaatilisele ideele kõrget lendu ja jääme põnevusega jälgima nende arengut“.

Filaret OÜ on ringmajanduse põhimõtteid järgiv ettevõte, mis pakub unikaalse lahendusena suitsukonide kogumisteenust, aidates konijäätmeid tänavatelt ja loodusaladelt eemaldada, et need omakorda ümber töödelda keskkonnasõbralikuks 3D printimise materjalilõngaks (filamendiks). Tegemist on komposteeruva materjaliga ning see aitab vähendada plastjäätme probleemi antud valdkonnas. Konikastid on valmistatud peamiselt jäätmematerjalist, vähendades nii ka nende jalajälge ja ühtides ringmajanduslike põhimõtetega. Ettevõte teeb koostööd muuhulgas Tallinna Sadama ning Tallinna Lennujaamaga.
  
Varasemad Tallinna eriauhinna võitjad: https://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Ettevotluskonkurss-Ajujaht-eriauhind-Parim-Tallinna-ariprojekt