Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti uueks juhiks saab Jaan Tarmak

Tallinna linnavalitsus kinnitas tänasel istungil Keskkonna- ja Kommunaalameti juhatajaks Jaan Tarmaku, kes asub ametisse 5. detsembril. 

„Jaan Tarmak asub äärmiselt vastutusrikasse ametisse, kus peab tegelema kümnete valdkondadega kanalisatsiooni ja rattataristu arendamisest tänavahoolduse ja kohalike kaitsealadeni. Teenäitajaks uuele ameti juhile on Tallinna Strateegia 2035 ning prioriteetideks kvaliteetse ja ligipääsetava linnaruumi loomine, turvalise ja säästva liikuvuse toetamine, linna rohealade omavaheline sidumine ja nende kvaliteedi arendamine. Tarmak on tõestanud ennast valdkonna asjatundja ja tõhusa juhina ning ootan põnevusega meie koostööd,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Tarmakul on tehnikateaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist (transpordiehitus, spetsialiseerumine teedeehitusele) ja mikrokraad Tartu Ülikoolist (innovatsiooni eriala). Tal on kaheksa-aastane töökogemus Maanteeametis ja Transpordiametis, kus ta on olnud erinevatel ametikohtadel, sealhulgas juhtivatel kohtadel: liikluskorralduse osakonna juhataja, põhja regiooni strateegilise planeerimise juht, taristu arendamise ja kvaliteedinõuete osakonna juhataja ja viimati liikuvuse ja taristu kavandamise osakonna juhataja.

„Ameti ees seisab arvukalt väljakutseid, millega peame toime tulema. Inimeste ootus linnaruumi kvaliteedile on järjepidevalt kasvanud ja peame pingutama, et Tallinnas oleksid tänapäeva vajadustele vastavaid tänavad, haljasalad ja teised avalikud alad.  Olen väljakutseteks valmis ja loodan panustada Tallinna arengusse koos ameti pühendunud meeskonnaga,“ ütles Jaan Tarmak

Keskkonna- ja kommunaalametis töötab 88 inimest, selle haldusalasse kuuluvad Tallinna Loomaaed, Tallinna Botaanikaaed ja Kadrioru Park, mille koosseisus on ka kalmistud ning linna tänavate hooldusüksus.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti uus juht valiti konkursi korras. Valikukomisjoni kuulusid linnakantsler Kairi Vaher (komisjoni esimees), abilinnapea Vladimir Svet, linna personalidirektor Vilve Raik ja välise eksperdina Enefit Green’i juht Aavo Kärmas. Ühtekokku kandideeris juhataja ametikohale 45 inimest.