Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna kommunikatsiooniteenistuse ümberkorraldusega koondatakse 40 ametikohta

Tallinna kommunikatsiooniteenistuse ümberkorraldusega koondatakse 40 ametikohta

Linnavalitsuse korraldusega kustutatakse Strateegiakeskuse struktuuris 11. juulist linnameedia osakond ja kommunikatsiooniteenistus struktuuriüksusena.

Koos linnameedia osakonna ja kommunikatsiooniteenistuse struktuuriüksuse kustutamisega koondatakse ühtekokku kommunikatsiooniteenistusest 40 ametikohta.

„Tänan Linnameedia kolleege aastatepikkuse töö eest tallinlaste informeerimisel. Edaspidi hakkab kõiki avalikuks ja sisekommunikatsiooniks vajalikke ülesandeid täitma kommunikatsiooniosakond, mis jääb partneriks meediakanalitele ja toimetustele, pakub tuge pressikonverentside ülekannete ja fotodega ning toetab linnaasutusi sisekommunikatsiooni korraldusega,“ ütles kommunikatsioonidirektor Kirsti Ruul.

Kommunikatsiooniteenistus eraldi struktuuriüksusena kaotatakse, sest Pealinna, Stolitsa ja linna teleuudiste tootmisega seonduvad funktsioonid kaovad ja töötajate arv väheneb ligi kahe kolmandiku võrra. Linnameedia osakonna likvideerimisega kustutatakse 11. juulist osakonna juhataja alluvuses olevad kaks töökohta, veebitoimetuse neli töökohta, ajalehe Pealinn toimetuse seitse, ajalehe Stolitsa toimetuse üheksa, telesaadete toimetuse kümme ja videotoodangu tehnilise toimetuse kuus töökohta. 10. augustist kustutatakse linnameedia osakonna juhataja töökoht ja 31. augustist kommunikatsioonidirektori ametikoht.

Vastavalt linnavalitsuse otsusele lõpetatakse hiljemalt 31. mail Linnameedia produktsioon, milleks on Pealinna ja Stolitsa paberlehtede väljaandmine, Pealinna ja Stolitsa portaali tegevus ning „Tallinna uudiste“ ja „Minu Tallinna“ telesaadete tootmine ja eetrisse edastamine. Linnameedia produktsiooni lõppemisest kuni uue struktuurimuudatuse jõustumiseni 11. juulil tegelevad Linnameedia töötajad Linnameedia elektroonilise ja füüsilise arhiivi korrastamise ja üleandmisega ning edasiseks tegevuseks mittevajaliku linnameedia tehnika realiseerimiseks ettevalmistamisega.

Kommunikatsiooniosakonnas on 11. juulist 21 töökohta ja osakond hakkab alluma vahetult linnakantslerile. Osakonna juhataja alluvuses on sisekommunikatsiooni juhtivspetsialist, brändijuht ja visuaalse identiteedi juhtivspetsialist; meediajuht, eestikeelse meediaga töötavad neli pressiesindajat, venekeelse meediaga töötavad kaks pressiesindajat ning üks ingliskeelset ja rahvusvahelist meediat teenindav pressiesindaja; kaks sotsiaalmeedia spetsialisti; kommunikatsiooniosakonna tehnilisi lahendusi juhtiv tehnikajuht; multimeedia peaspetsialist, kes tagab ühtlasi pressikonverentside ja tehniliste lahenduste toe; fototoimetaja ning kolm spetsialisti, kes haldavad ja arendavad linna sise- ja välisveebi ning pakuvad tuge linnaasutuste ja hallatavate asutuste sise- ja välisveebi administraatoritele ning administratiivset tugiteenust tagav peaspetsialist.

Kommunikatsiooniosakond jätkab Strateegiakeskuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmist: planeerib ja korraldab linnavalitsuse kommunikatsiooni, kureerib linna asutusi avalikkuse teavitamisel; teavitab linlasi olulistest linnaelu teemadest ja igapäevaelu mõjutavast infost; arendab linna ühtset visuaalset identiteeti; osaleb organisatsioonikultuuri kujundamises ja kureerib linna sisekommunikatsiooni, sh haldab ja arendab linna siseveebi.

Seoses kommunikatsiooniosakonnale lisanduvate tehniliste lahenduste ja seni teenistuse direktori otsealluvuses olevate ülesannete tagamisega kuulutatakse kommunikatsiooniosakonna juhataja leidmiseks välja avalik konkurss.