Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Linnavolikogu võttis vastu jätkusuutliku linnaliikuvuse kava

Tallinna Linnavolikogu võttis vastu jätkusuutliku linnaliikuvuse kava

Tallinna Linnavolikogu võttis vastu Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava, mis määrab aastani 2035 pealinna liikuvuse põhimõtted ja ambitsioonid.

Kava kolm põhieesmärki on pealinna liikumisviiside jaotuse tasakaal, taristu ligipääsetavus ning omavaheline ühendatus ja kolmandaks - ohutus. Linnavolikogu esimehe Maris Silla sõnul on tasakaalus ja säästlik liikuvus hea linna vereringe, mis töötab kooskõlas kvaliteetse, kasutatava ja inimmõõtmelise linnaruumiga. „Oluline on tagada kõigile linlastele liikumisvõimalused ning teha seda kõikide teiste strateegiliste eesmärkide elluviimist toetades,“ lisas Sild. „Neid eesmärke suudetakse täita ainult siis, kui liikuvust käsitletakse terviklikuna kogu linnaregioonis.“

Sild tõi ka välja, et kava elluviimine toob kaasa mitmeid positiivseid mõjusid nii linnakeskkonnale kui ka Tallinna elanikele. Ta selgitas, et näiteks aitab liikumise muutmine keskkonnasäästlikumaks vähendada õhu- ja mürasaastet, täiendav liiklusohutus vähendab liiklusõnnetuste riski ning mugav ja ligipääsetav liikuvustaristu muudab linna elamisväärsemaks ja aitab vähendada sotsiaalset ebavõrdsust.

Linnavolikogu kliima- ja keskkonnakomisjoni esimees Maris Hellrand toonitas, et kavas sätestatud 0 liiklussurma on kaasaegse linna jaoks ainumõeldav ambitsioon ja julged sammud selle saavutamiseks aitavad kaasa ka parema elukeskkonna loomisele. „Liikuvuskava seab selged raamid tulevastele planeeringutele ja tänavate ümberehitustele nii, et kõrged ootused linnaruumi kvaliteedile on üheselt selged nii elanikele kui ettevõtjatele ja ametnikele,“ lisas Hellrand.

Liikuvuskava lähtub arengustrateegia „Tallinn 2035“ strateegilistest sihtidest ja liikuvuse tegevusvaldkonnast ning strateegia kaudu ka ÜRO säästva arengu eesmärkidest. Liikuvuskava toetab pikaajalise eesmärgina Tallinna kliimaneutraalsuse saavutamise visiooni aastaks 2050.

Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava on leitav siit: https://www.tallinn.ee/et/media/525704