Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna lisaeelarve toetab inimeste iseseisvust ja toimetulekut

Tallinna lisaeelarve toetab inimeste iseseisvust ja toimetulekut

Tallinna linnavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks lisaeelarve, milles sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonna osa suureneb 2,34 miljoni euro võrra. Täiendavad vahendid suunatakse peamiselt erivajadusega ning puuetega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuste kättesaadavuse parendamiseks.

Abilinnapea Karl Sander Kase sõnul on viimastel aastatel suurenenud puuetega lastele ja täiskasvanutele suunatud teenuste maht ja kasutajate arv, mida arvestati ka linna lisaeelarves. „Lisaeelarvega suurendame isikliku sotsiaaltranspordi, abistaja teenuse ning omastehooldaja asendusteenuse eelarvet kokku 0,9 miljonit eurot. Sotsiaaltransporti kättesaadavust selleks et, toetada inimeste iseseisvust ja hakkamasaamist,“ kirjeldas Kase.

Puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks arvestati eelarvesse lisavahendeid ligikaudu 136 000 eurot. „Soovime, et puudega inimene tunneks end kodus turvaliselt ja hästi ning oleks võimeline kodus iseseisvalt toime tulema.“ märkis abilinnapea. Sellele aitab kaasa eluruumide kohandamine, näiteks vanni asendamist dušiga, eluruumis uksepakkude eemaldamisest või hoone sissepääsule kaldtee paigaldamist. Linn hüvitab eluruumi kohandamistööde maksumusest kuni 3200 eurot.

Selleks, et toetada suure hooldusvajadusega täisealise inimese omastehooldaja toimetulekut, võimaldades talle lühiajalist puhkust ja vaba aja kasutamise võimalust, suurendab linn omastehooldaja asendusteenuse eelarvet 19 000 euro võrra.

Kui 2020. aastal hinnati tugiisikuteenuse vajadus 426 lapsel, siis eelmisel aastal juba 587 lapsel. „Kuna teenuse ootel on keskmiselt 50-55 last ja linn soovib tagada teenuse kättesaadavust ootejärjekorrata, siis on selleks lisaeelarves arvestatud täiendavaid vahendeid ligi 794 000 eurot,“ ütles Kase. Tugiisikuteenust saab laps, kes tulenevalt sotsiaal-emotsionaalsetest või tervise probleemidest vajab igapäevastes tegevustes ja toimingutes eakohasest lapsest enam personaalset tuge, sh juhendamist, suunamist,  julgustamist, innustamist ja järelevalvet. Keskmiselt vajavad pered lapse tugiisikuteenust 80 tundi kuus.

Lisaks suurendatakse täiskasvanud puuetega inimeste tugiisikuteenuse eelarvet 213 000 euro ja isikliku abistaja teenuse eelarvet ligemale 149 000 euro võrra. See on seotud nii hankemenetluse tulemusel leitud partnerite teenuse hinna kallinemisega kui ka pidevalt kasvanud teenuse kasutajate arvu ja vajaliku mahuga.

Koostöös Päästeametiga jätkub projekt „Kodud tuleohutuks“, mille raames muudab Tallinn tänavu 24 kodu tuleohutumaks. Lisaeelarves nähakse ette ligemale 63 000 eurot linna omaosaluse katmiseks.

Tervishoiu valdkonnas suurenevad Tallinna Kiirabi tegevuskulud seoses kiirabiteenuse hindade muutumisega alates jaanuarist, tervishoiutöötajate kollektiivlepingu alusel kokku lepitud palgatõusudega alates aprillist. Tulenevalt ravimite ja meditsiinitarvikute kallinemisest nähakse täiendavad vahendid ette kainestusmaja haldamiseks. Lisaks on võrreldes eelmise aastaga suurenenud ka ravikindlustamata elanike osakaal, mistõttu suurendatakse neile võimaldatavate raviteenuste eelarvet  200 000 euro võrra.