Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna lisaeelarvega tõstetakse talvise tänavahoolduse kvaliteeti

Tallinna lisaeelarvega tõstetakse talvise tänavahoolduse kvaliteeti

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule linna 2024. aasta esimese lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt suureneb linnaeelarve kogumaht 9,5 miljoni euro võrra. Lisaeelarve üheks prioriteediks on linnamaastiku- ja liikuvuse valdkond, kuhu suunatakse täiendavaid vahendeid eelkõige talvise tänavahoolduse kvaliteedi tõstmiseks ja haljastuse arendamiseks.

Linna hooldavate kõnniteede osakaalu suurendamiseks luuakse 1. septembrist keskkonna- ja kommunaalameti hallatavasse asutusse Kadrioru Park 23 uut töökohta ning soetatakse kaheksa uut töömasinat, mis hakkavad koristama seni kinnistuomanikke hoolduses olnud kõnniteed.

"Ma näen selget vajadust koondada ühte ametisse kokku praegused ligi kümne erineva asutuse lumekoristuslepingud. Järelevalve peab olema parem, et õiged lumesahad ja traktorid on ikka õigel ajal õiges kohas. 2,1 miljoni euro eest suurendame linna reageerimisvõimet ja paindlikkust, kuna nii saame suurima tõenäosusega talveks ka vajalikud masinad ning tööjõu," ütles abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Suurenevad kulud uue haljastuse rajamiseks, täiendavad vahendid nähakse ette eraisikutest kinnistuomanikele nakatunud puude asendamise toetuse maksmiseks, mille eesmärgiks on aidata kaasa haljastu säilimisele linnas. Suurenevad keskkonnaprogrammide ja linnaaedade kulud, mille eesmärk on toetada linna- ja õppeaedu ning suurendada keskkonnateadlikkust.

Tehnovõrkude valdkonnas eraldatakse täiendavaid vahendeid sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks. Arvestades valdkonna suurt eelmisest aastast ülekantud vahendite mahtu, teostatakse käesoleval aastal töid ülekantud vahendite arvelt.

Teede ehituse ja remondi objektidest kallinevad Lastekodu tänava ning Tondi eritasandilise ristmiku ehitus ja Kotka tänava lõigu rekonstrueerimine, samuti Ülemiste terminali ja Vanasadama vahelise trammitee rajamine. Koos Liivalaia tänava rekonstrueerimisega nähakse ühtse objektina ette Liivalaia tänava trammitee ja jalgrattatee rajamine. Mõlemad tehakse välisrahastuse toel, kuid kuna 2024. aastal alustatakse alles nende projekteerimisega, siis välisrahastus sel aastal veel linnaeelarvesse ei laeku. Tunnelite, sildade ja viaduktide kogumaksumused kasvavad seoses ehitushindade tõusuga, kuid pikenenud projekteerimisprotsessi tõttu lükkuvad kulutused suures osas edasi 2025. aastasse.

Lisaeelarves nähakse ette käesolevast aastast mitme eelmiste aastate kaasava eelarve objekti kulutused. Ukraina väljaku loomiseks koos Lembitu pargi (sh mänguväljaku) rekonstrueerimisega korraldatakse arhitektuurivõistlus, mille tulemusel on järgmisel aastal võimalik alustada projekteerimist ja ehitust. Mängu-, spordi- ja koerteväljakute ehituseks ja rekonstrueerimiseks on eraldatud 384 000 eurot, linnamööbli soetamiseks (prügikastid, pingid, rattaparklad jm) 80 000 eurot ning täiendavaid vahendeid nähakse ette ka kiireks sekkumiseks linnaruumi parendamist vajavates kohtades.

Keskkonnakaitse valdkonnas nähakse ette 35 000 eurot linnalooduse taastamiseks ja parendamiseks. Välisrahastusega projekti „Rohelinnad – GoGreenRoutes“ raames hooldatakse ja mitmekesistatakse Vormsi parki, muutes selle ligipääsetavaks ja meeldivaks vaba aja veetmise kohaks kõigile piirkonna elanikele ja külalistele.