Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna rattaradadelt eemaldatakse tähispostid

1. detsembriks eemaldatakse enamikelt Tallinna jalgrattaradadelt tähispostid, mis tagab sujuva lumekoristuse ja rattaradade kasutamisvõimaluse ka talvistes oludes.

„Jalgrattaradade markeerimiseks paigaldatud postid tõstavad oluliselt kergliiklejate turvalisust. Soovime tagada jalgrattaradade kasutamisvõimaluse ka talvehooajal ja selleks parandame uute hoolduslepingutega rattateede puhastamise kvaliteedi. Rattaradade nõuetekohase hoolduse tagamiseks eemaldab Tallinna Transpordiamet 1. detsembriks umbes kaks kolmandikku postidest – eeskätt neil lõikudel, kus rattarajad on väga kitsad ning mida ei pääse seetõttu masinatega puhastama ega ka lume väljavedu teostama,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Tähispostid jäävad alles kohtades, kus rattatee on vähemalt kaks meetrit lai, näiteks Narva maanteel, Rannamäe teel ja Petrooleumi tänaval. 

Tänavahoolduse kvaliteedi tõstmiseks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet läbi viinud hankemenetlust uute lepingupartnerite leidmiseks magistraalteede ja -rajatiste, ühissõidukite peatuste ja teemaal asuvate haljastute hoolduseks järgmisel seitsmel aastal. 1. detsembrist jõustuvate lepingutega paraneb muuhulgas ka talvise tänavakoristuse kvaliteet – ette on nähtud senisest lühemad hooldustsüklid intensiivses kasutuses olevatel kõnni-, jalg- ja rattateedel ning täpsustatud on lume äraveo kohustusega tänavate nimekirja.

Uute lepingute jõustumisel hoolduses olevatest kõnni- ning jalg- ja jalgrattateedest on ca 37% lühendatud hooldustsükliajaga. Lume- ja libeduse tõrjeks kell 6.00-22.00 on ettenähtud 4 tundi võrreldes seni kehtinud 8 tunniga. Lühendatud hooldustsükliajaga kõnniteed ning jalg- ja jalgrattateed asuvad üle linna ning enamkasutatavate ühistranspordipeatuste läheduses.

Lumesaju tingimustes toimub teede puhastamine selliselt, et paratamatult kandub osa lund rattaradadele, samuti lükkavad sageli rattaradadega külgnevate kinnistute hooldajad lume ja lumesegu just rattaradadele. Rentslisse vaalutatud lumi ära vedamiseks on ette nähtud 24 tundi. See tagab lume sulamisvee ja sademevee ärajuhtimist rentslites asuvate restkaevude kaudu ja aitab ennetada plusskraadidega perioodil sulavee lompide tekkimist. Sajuvee äravoolu toimimine vähendab teedel vee külmumist, mis kaitseb teekatet ja tõstab liiklusturvalisust.