Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Reaalkoolis toimusid arheoloogiatunnid keset väljakaevamisi

Tallinna Reaalkooli kavandatava juurdeehituse krundil toimuvad juba mitmendat kuud arheoloogilised kaevetööd. Kuna seesugune võimalus tuli sõna otseses mõttes koolile koju kätte, toimusid oktoobris enamikule klassidest arheoloogiatunnid kaevendis.

Mida põnevat on leitud ning mida need leiud meile ajaloo kohta räägivad, selgitas õpilastele arheoloog Rivo Bernotas. Kooli arendusjuhi Kaisa Tamkivi sõnul tuli algatus sellisteks tundideks suuresti õpetajatelt, kes küsisid, kas saaks säärast erakordset õpiruumi ära kasutada.

Reaalkooli ajalooõpetaja Madis Somelar käis kaevendis tunnis 5. klassiga. Somelari sõnul toetas seesugune tund suurepäraselt II kooliastme õppekavas olevat arheoloogiateemat. Õpilastele jäi enim meelde see, et staadioni koha peal asus toona kauplemiskoht ja et luude järgi on muu hulgas võimalik vaadata, millised töökojad selle koha peal kunagi asusid. Arheoloog näitas kaevendi sees olevaid erinevaid kihte, mis andsid ülevaate sajandeid tagasi toimunust ja sellest, kui madalal oli näiteks põllumaa, kus adraga künti. Samuti oli kaevenditund sisukas selle poolest, et õpilased nägid ära esemelised allikad, nagu varauusaegsed ahjukahlid ja graapenid. Oli hea näha, kuidas ajalooõpikus kajastatu muutus elavaks.

Kaevendis käisid tunnis kõigi kooliastmete õpilased. 2. kl õpilaste hinnangul oli tegemist põneva tunniga, saadi teada, et staadioni koha peal oli vanasti põld. Eriti meeldejääv oli see, et iga õpilane sai kaasa ka mõne maapõuest leitud luu.

Tekst: Reet Varik
Foto: Kaie Matt