Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinnas käivitub tuleval õppeaastal õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise projekt

2016/17. õppeaastal algab Tallinna Haridusameti, Tallinna Ülikooli ja üldhariduskoolide koostööprojekt, mille raames töötatakse välja õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise süsteem.

3. mail kell 14 kohtuvad projekti osapooled Tallinna Ülikoolis, et arutada projekti käiku.

Tegemist on pilootprojektiga, millesse on esialgu kaasatud seitse kooli erinevatest Tallinna linnaosadest.   

Projekti eesmärgiks on toetada õpetajaid õpilaste uurimistööde juhendamise pädevuste arendamisel läbi kaasjuhendamise ning täiendkoolituse. Süsteemi rakendamisel kasvab gümnaasiumiõpetajate võimekus uurimistöid läbi viia ning tõuseb õpilaste uurimistööde kvaliteet. Samuti areneb Tallinna Ülikooli üliõpilaste oskus uurimistöid juhendada ning suureneb õppejõudude võimekus suunata õpilastest ja üliõpilastest koosnevaid uurimisrühmasid. 

Eesmärgi saavutamiseks on planeeritud tegevusi mitmel tasandil, kuid ennekõike on vaja saavutada muutus uurimistööde juhendamise viisis. Selleks viiakse pilootprojekti raames läbi ühisarutelud ning koolitused õpetajatele, kes saavad koheselt uusi teadmisi teaduspõhistes uurimistegevustes rakendada.

Kaasjuhendamise pilootprojekti käigus töötatakse välja uurimuslike õpilastööde kaasjuhendamismudel ning õpetajatele suunatud täiendkoolitus- ja tugisüsteem (koolitused, protsessi reflektsioon, ühisarutelud õpetajate, kaasjuhendajate ja õppejõudude vahel jne). Katsetatakse nii loodud mudeleid kui ka kaasjuhendamissüsteemi toetavat keskkonda.        

Pilootprojekti tulemustest lähtuvalt täiendatakse kaasjuhendamissüsteemi mudelit ning koolituskava ning parendatud kujul ja suuremas mahus rakendatakse neid 2017/18. õppeaastal.

 

Lisainfo:

Viivi Lokk
Üldhariduse osakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel: 640 4549
e-post: viivi.lokk@tallinnlv.ee