Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinnas on kiirenenud ehituslubade väljastusaeg

Tallinnas on kiirenenud ehituslubade väljastusaeg

Tallinna linnas on kolme aastaga ehituslubade menetlusaeg poole võrra vähenenud, lubade väljastamise kiirendamiseks on muudetud seniseid praktikaid.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on tulemused kõige positiivsemad ehitus- ja kasutuslubade menetlusaegade osas, kus viimase aasta jooksul tehtud ümberkorraldustel osas on mõju selgelt mõõdetav. “Linnaplaneerimise ameti töökorraldus on mõnevõrra muutunud ning toimunud on struktuurimuudatused, mille tulemusena on töövoog efektiivsem. Väljastatud ehituslubade keskmine menetlusaeg on kolme aastaga vähenenud enam kui poole võrra, 154 päevalt 73 päevani. Käesoleva aasta teise poolaasta keskmine on hetkel aga 63 päeva. Lisaks kiirematele menetlusaegadele oleme sel aastal ka rohkem lube väljastanud kui möödunud aastal  – 11 kuuga oleme möödunud aasta taseme juba saavutanud. Kui võrrelda 2022. aasta detsembrikuuga, on lootust, et sel kuul väljastatakse veel üle saja ehitusloa,” kirjeldas Lippus.

Ehituslubade väljastamise kiirendamiseks pöörab linn rohkem tähelepanu esitatavate taotluste ja projektide kvaliteedile, protsessi alguses selgitatakse välja võrguvaldajate kaasamise vajadus ning on muudetud oluliselt ka sisemist töökorraldust ja protsesse. Kuna teenuste parendamise tegevused jätkuvad, on edasiminekut oodata veelgi.

Ka planeeringute menetluses on rakendatud muudatusi, mille eesmärk on muuta protsessi kiiremaks ning töö selles vallas jätkub. Näiteks on suunaks võetud teavitada detailplaneeringu algatamisettepaneku teinud taotlejaid võimalusest läbida kogu protsess projekteerimistingimuste taotlemise kaudu, kui see konkreetse taotluse puhul oleks võimalik.  Projekteerimistingimuste kaudu ehitusõiguse taotlemine on taotlejale lihtsam ja kiirem võrreldes detailplaneeringuga. Seetõttu väheneb detailplaneeringute algatamisettepanekute arv ning projekteerimistingimuste taotlemiste hulk kasvab.

Kuigi 2022. aastal vastu võetud ehitusseadustiku muudatusest tulenev protsessi muutus ja töömahu kasv on pikendanud projekteerimistingimuste menetlusaegu, on käesoleva aasta 11 kuuga väljastatud 146 projekteerimistingimust, möödunud aastal väljastati 124.

“Üks oluline väljakutse, millega hetkel silmitsi seisame, on koostöö ehitisregistriga, et sealne menetluskeskkond toetaks meie tegevust. Praegu ilmnevad seal teatud süsteemsed tõrked, näiteks elementaarsete teavituste toimimises, kuid kui suudame need lõpuks ületada, siis on tõenäoline, et jõuame järgmise aasta jooksul ka seaduses menetlustele seatud tähtaegadeni,” lisas Lippus.