Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinnas korraldab Riigikogu valimisi ligi tuhat inimest

Tallinnas korraldab Riigikogu valimisi ligi tuhat inimest

Tallinnas aitab Riigikogu valimisi korraldada kokku ligi tuhat inimest, korraldades hääletamist valimisjaoskondades ja toetades valimiste korraldamist kaubanduskeskustes ja koolides. 

Suurima osa valimiste korraldamisega seotud inimestest Tallinnas moodustavad 826 jaoskonnakomisjoni liiget. Linnavolikogu moodustas neljapäeval vastu võetud otsusega jaoskonnakomisjoni igale Tallinnas moodustatud valimisjaoskonnale. 

“Suur tänu kõigile, kes on andnud oma nõusoleku aidata kaasa valimiste praktilisele korraldamisele jaoskonnakomisjoni liikmena, lubanud meie valimisjaoskondi enda pinnale või toetavad valimiste korraldamist muul moel,” ütles Tallinna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Priit Lello. “Pöörame suurt tähelepanu valimiste protsessi läbipaistvusele. Valimiste aususe garantii on seadusega tagatud toimingute avalikkus ning seda toetab igati erakondade esindajate ja teiste vabatahtlike koostöö.” 

Tallinnas on valimisteks moodustatud 81 jaoskonnakomisjoni, millesse kuulub 826 liiget, sealhulgas 81 esimeest, 562 põhiliiget ja 183 asendusliiget. Valimistel osalevad erakonnad esitasid linnasekretärile jaoskonnakomisjonide liikmekandidaate kokku 249. 

Riigikogu valimise seaduse järgi nimetab jaoskonnakomisjonid linnasekretäri ettepanekul linnavolikogu, arvestades poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet. Jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab seaduse järgi linnasekretär poole ja valimistel osalevad erakonnad teise poole. Juhul kui erakondade esitatud kandidaatide arv on kokku väiksem kui pool komisjonide koosseisust, nimetab volikogu ülejäänud liikmed linnasekretäri ettepanekul.

Iga jaoskonnakomisjon korraldab hääletamist oma valimisjaoskonna hääletamisruumis ja seda soovinud valijate elukohas ning teeb kindlaks jaoskonna hääletamistulemused. Jaoskonnakomisjoni liige peab valdama eesti keelt ja tal peab olema hääletamisõigus Riigikogu valimisel.

Linnavolikogu otsus jaoskonnakomisjonide liikmete nimekirjadega on kättesaadav linna õigusaktide infosüsteemis Teele veebilehel: https://teele.tallinn.ee/documents/121579/view#metadata  

Info valimisjaoskondade ja hääletamisvõimaluste kohta Tallinnas on kättesaadav veebilehel https://www.tallinn.ee/et/valimised/riigikogu-valimised-2023