Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinnas omistati haridusprogrammi Ettevõtlik Kool baastase Tallinna Lasteaiale Pääsusilm

Tallinnas omistati haridusprogrammi Ettevõtlik Kool baastase Tallinna Lasteaiale Pääsusilm

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistas Tallinnas baastaseme kvaliteedimärgise Tallinna Lasteaiale Pääsusilm. „Ettevõtlik kool“ kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need lasteaiad ja koolid, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes koolielu valdkondades.

"Lasteaed või kool, kes on saanud Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgise, võib täie kindlusega öelda, et nende asutuses hinnatakse oma tegevust ja planeeritakse arengut süsteemselt, terviklikult ja lapsest lähtuvalt. Selline haridusasutus toetab päris laia pädevuste skaala omandamist: enesejuhtimist, väärtust loovat mõtlemist ja lahenduste leidmist ning sotsiaalsete olukordade lahendamise oskusi. Ja seda muidugi õppija, õpetaja ja kogukonna koostöös."  Krista Keedus, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja.

Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktor Silvi Suur lisab: „Ettevõtliku Kooli standard annab meile ülevaate ettevõtliku õppe rakendamisest lasteaias. Ettevõtlikkuse arendamisega kujundame lastes tulevikuoskusi, toetame MATIK oskuste kujunemist ning laste eneseväljendustest ja analüüsioskust.“ 

Baastaseme kvaliteedimärgise üleandmine toimus 15. veeburaril lasteaiajuhtide nõupidamisel.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 220 kooli ja lasteaeda üle Eesti.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.