Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks Tallinnas saab esitada 15. märtsini

Taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele saab esitada veel 15. märtsini. Praeguseks on esitatud juba 3200 taotlust.

Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinnas sellel aastal 4573 koolikohustuslikku ikka jõudvat last. Taotluse lapsele elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks saavad kuni 15. märtsini esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. 

Taotluse saab mugavalt ja kiiresti teha veebilehel ekool.eu, paberil taotlusi võtab vastu Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a). Nii eKooli kaudu kui ka paberil esitatud taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi.

Kui taotlus on esitatud eKoolis, saab vanem teate lapsele määratud koolist e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. Kui taotlus on esitatud paberil, saadetakse teade postiga lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile.

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega. 

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed. Taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab olulist teavet kooli määramiseks, sh lapse õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis. 

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust tõestava dokumendi. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail 2022.

Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Põhjalikum info esimesse klassi astumisest 

Tallinna koolide kontaktid

Otsi kaardilt elukohale lähemaid koole 

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: esmaspäeval 8.15-17.45; teisipäevast neljapäevani 8.15-16.45 ja reedel 8.15-15.45.    

Taotlust saab esitada:

    • eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend ja videojuhend:

 

Täpsem info 1. klassi astumise kohta

Lisateave: Tallinna Haridusamet, tel 6404590, e-post haridusamet@tallinnlv.ee