Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Rail Baltic on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu trassikoridor, raudtee põhimõtteline lahendus ja ristete ning vajaliku taristu asukohad ja ruumivajadused on määratud varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega.

KMH-s on kavandatavaks tegevuseks kiire raudtee (Rail Balticu) rajamine ja kasutamine Harju maakonna põhjaosas ca 15,8 km pikkusel lõigul Ülemistelt kuni Kangruni. KMH aruandes hinnatud lõik kulgeb Tallinna linna ja Rae valla territooriumil, algusega Tallinna linnas maaüksuse Suur-Sõjamäe tn 30 põhjanurgast, Kiili ja Rae valdade piirini. Tallinna linnas paikneb hinnatud trassikoridor Suur-Sõjamäe tänava ja Eesti Raudtee raudteetrassi lõigu Ülemiste-Tapa lähistel. Rae valla põhjaosas kulgeb trass piki Suur-Sõjamäe tänavat ja Eesti Raudtee trassi ida suunas pöörates seejärel lõunasse, kus kulgeb Tallinna ringtee ja Rae raba vahelisel alal, kus ületab Vaskjala-Ülemiste kanali ja Tartu maantee. Assaku alevik jääb trassist põhja poole, Uuesalu küla aga lõuna poole. Trassilõik lõppeb Kangru alevikust põhjas enne Viljandi maanteega ristumist.

Keskkonnamõju hindamine viidi läbi raudtee põhiprojektile. Raudtee projekteeriti vastavalt projekteerimisjuhistes ja opereerimise kavas kirjeldatud nõuete alusel arvestades keskkonnamõju hindamise tulemusi. KMH käigus hinnati kavandatava tegevusega kaasnevat ehitus- ja kasutusaegset keskkonnamõju.

KMH aruande ja ehitusprojektiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 13.12.2021 - 17.01.2022. KMH aruande ja ehitusprojekti dokumendid on elektrooniliselt kättesaadavad TTJA kodulehe: www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud teated – Keskkonnamõju hindamisega seotud teated, https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated#keskkonnamju-hindam. Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad samuti TTJA kodulehel.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 17.01.2022 elektrooniliselt e-post aadressile [email protected] või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

Seoses COVID-19 levikuga riigis toimub KMH aruande avalik arutelu 21.01.2022 Microsoft Teams keskkonnas algusega kell 16:00. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel avaliku arutelu teatel olevale lingile vajutades: www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud teated – Keskkonnamõju hindamisega seotud teated. Palume arutelule eelregistreerida, edastades e-kiri aadressile [email protected] või helistades telefoninumbrile 667 2186 hiljemalt 20.01.2022. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 19.01.2022 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 6672186, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.

KMH osapooled: 

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Raili Kukk, e-post: [email protected], tel: 6672186.

Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood: 14168654, aadress: Endla 16, Harjumaa, 10142 Tallinn, kontaktisik: Eva-Maria Nool, e-post: [email protected], tel: 5807 7271.

KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood: 11255795, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, kontaktisik: Jüri Hion, e-post: [email protected], tel: 5120924.