Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toetused ja soodustused lasteaialapsele

Tallinn pakub lapsevanemale, kelle laps käib munitsipaal- või eralasteaias, toetusi ja soodustusi kohatasu, toidukulu ja õppemaksu tasumiseks.

Toetused munitsipaallasteaias:
  • Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias
  • Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses
  • Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuse
Täiendavat infot soodustustest ja toetustest Tallinna lasteaedades saab Tallinna Haridusameti kodulehelt