Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Toimub Kakumäe kaitseala moodustamise avalik arutelu

Neljapäeval, 27. oktoobril kell 17.30-19.00 toimub Veerise lasteaias (Veerise tn 1) Kakumäe metsade kaitse alla võtmise avalik arutelu.

Kakumäe rohealadel levivad väärtuslikud liigirikkad metsakooslused, mis on elupaigaks arvukatele taime- ja loomaliikidele ning pakuvad mitmesuguseid loodushüvesid tallinlastele. Kakumäele kavandataval kaitseala territooriumil leidub mitmeid II ja III kaitsekategooria liikide elupaiku ning piki rannikut kulgeb unikaalne kambriumi liivakivi paljand.

Abilinnapea Vladimir Svet tõdes, et kaitseala moodustamisega saab paremini kaasa aidata väärtuslike looduskoosluste säilitamisele ning liigirikkuse säilitamine on üks linna rohelistest arengueesmärkidest. „Kuna kohaliku kaitseala moodustamine puudutab otseselt ka kaitsealale jäävate kinnistute omanikke, siis said kõik huvilised tutvuda dokumentidega, esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Meie eesmärgiks on jõuda lahenduseni, mis rahuldaks kõiki osapooli,“ ütles Svet.

„Kavandatava Kakumäe metsa kaitseala moodustavad ülelinnalise tähtsusega rohealad, moodustades väga olulise osa linna rohevõrgustikust. Sealsed metsad on kohati ürgse ilmega, mistõttu need on inimestele atraktiivsed ja kõrge loodusharidusliku potentsiaaliga. Kõrge kambriumi liivakivi astang pakub häid vaateid merele, Tabasalu pankrannikule ja Tallinna siluetile. See kõik väärib säilitamist ja kaitset,“ lisas Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov.

Kakumäe metsa kaitse alla võtmise menetluse algatas Tallinna linnavalitsus tänavu juunis.

Ettepanek Kakumäe roheala kaitse alla võtmiseks esitati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile 2021. aastal. Sama aasta detsembris valmis ameti tellimisel ekspertiis metsa kaitse alla võtmise eelduste ja põhjendatuse kohta. Ekspertiisi tegid OÜ Elusloodus eksperdid, kes leidsid, et looduskaitseseaduses sätestatud eeldused kohaliku kaitseala loomiseks on olemas ning ettepanek kaitseala moodustamiseks on põhjendatud.

Sarnased uudised