Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Ukraina väljak tuleb Lembitu parki kesklinnas

Tallinna linnavalitsus otsustas rajada Ukraina väljaku Lembitu parki Tallinna kesklinnas. Linnaasutused hakkavad ette valmistama uue kohanime määramist ning linnaruumilist terviklahendust.

„Nagu paljud teised linnad, peab ka Tallinn oluliseks avaldada toetust Ukrainale, kes on praegu sõjas meie kõigi eest. Soovime Ukraina nime anda suure sümbolväärtusega väärikale paigale Tallinna kesklinnas. Asukoha valikul on oluline, et uus nimi seostuks ümbritseva linnaruumi ja nimemaastikuga,” ütles Tallinna abilinnapea Madle Lippus. „Pargi vahetus läheduses on ka Välisministeeriumi hoone ja Islandi väljak, mis koos Ukraina väljakuga moodustaksid ühtse ansambli.“

Tallinna linnavalitsus otsustas rajada Ukraina väljaku Lembitu parki, mis asub Lembitu, Vambola ja Lauteri tänava vahel. Omamoodi sümboolse tähendusega on ka fakt, et ala ajalooline hoonestus hävis pea täielikult 1944. aasta märtsipommitamises. Ukraina väljaku loomiseks valmistab Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös linna valdkondlike ametiasutuste ja Tallinna Kesklinna Valitsusega ette kohanime määramise korralduse, kuulab ära kogukonna arvamused ning kooskõlastab kohanime määramise vajalike asutustega.

Pärast seda, kui uus kohanimi on määratud, hakkab Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet koostöös linna valdkondlike ametiasutustega välja töötama väljaku ja Lembitu pargi linnaruumilist terviklahendust.

Tallinna nimekomisjon arutas ettepanekuid Ukraina nime andmiseks Tallinna tänavatele, väljakutele ja parkidele ning soovitas linnavalitsusel kaaluda neist kolme, lisaks Lembitu pargile ka Kaarli puiestee keskel asuvale pargile ja Uue Maailma haljakule.

Pildil: Väljakule istutatakse ka Ukraina rahvuslilli, päevalilli (Pixabay)  

Vaata ka