Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Üksi elavate eakate abistamiseks kaasatakse vabatahtlikke

Tallinna linn kavatseb osaleda Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis, kus rakendatakse vabatahtlike kaasamise koostöömudelit, misläbi pakutakse rohkem tuge üksi elavatele eakatele ja erivajadustega inimestele. Vabatahtlikke kaasamine on täiendavaks ressursiks olemasolevatele sotsiaalteenustele.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Betina Beškina sõnul on projekti eesmärgiks suurendada vanemaealiste ning erivajadustega linlaste sotsiaalset kaasatust ning iseseisvat toimetulekut. „Statistika näitab, et 43 protsenti pealinna leibkondadest on üheliikmelised ehk üksi elab ligikaudu 92 500 linlast. Tööealiste inimeste puhul ei ole see üldjuhul probleemiks, kuid nende seas on arvukalt ka eakaid, kelle üksiolekut on pandeemiast tingitud piirangud veelgi suurendanud. Samuti on meil palju erivajadusega abivajajaid, kelle iseseisev toimetulek on alaliselt raskendatud,“ rääkis Beškina. „Selleks, et kõigil oleks Tallinnas hea ja turvaline elada, peame üksteist märkama ja toetama. Sageli piisabki lihtsalt teise inimese kuulamisest ja heast sõnast. Siinkohal saamegi vabatahtlike kaasamisega pakkuda abivajajatele rohkem tuge ja leevendada nende üksildustunnet.“

Koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks ja rakendamiseks hoolekandes töötati välja 2020. aastal Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel Sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant pilootprojektina ning alates eelmise aasta augustist rakendatakse seda üle-eestiliselt. Tallinn plaanib projekti käivitada käesolevast kuust.  

Projektis osalemine aitab linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadel ja linlastel saada teadlikumaks vabatahtlike kaasamise võimalustest ning sellest, kuidas kogukonna oskusi ja valmisolekut paremini rakendada. Ühtlasi soovitakse jõuda ka nende inimesteni, kes ei ole varem hoolekandeteenuseid kasutanud. Inimest aidatakse tema kodus või talle pakutakse kodu koos toetavate teenustega. Oluline on, et abi saamine oleks lihtne ja väärikas ning inimesed julgeksid vajadusel ka abi küsida. Projekti käigus soovitakse Tallinna piires jõuda hinnanguliselt 200 abivajajani, kelle toetamisse kaasataks 150 vabatahtlikku.

Projekt toetab Tallinn 2035 arengustrateegia eesmärki „Heatahtlik kogukond“, mille kohaselt hoolitakse kaaslinlastest, märgatakse abivajajaid ning omavahel suhtlevad erinevad ühiskonnagrupid.

Projekti kogumaksumuseks üle Eesti on miljon eurot ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”. Kohalike omavalitsuste kanda on vabatahtlike transpordikulud, milleks Tallinn on arvestanud kuni 4200 eurot. Projekti hoidjaks pealinnas on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning partneriks MTÜ Külaliikumine Kodukant. Projekt kestab eeldatavasti tuleva aasta augusti lõpuni.

Otsuse projektis osalemiseks peab veel heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu.

Infot Tallinnas pakutavatest sotsiaalhoolekande teenustest leiab aadressilt /teenused