Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Uuest aastast saavad eakad abi kutsuda ka tegutsemisvõimetuna

Alates 1. jaanuarist 2023 osutavad Tallinna linnas sotsiaalvalveteenust Koduandur OÜ ja Viking Security AS, kellega on leping sõlmitud kolmeks aastaks. Teenus aitab suurendada kodus elavate erivajadustega inimeste turvatunnet, tagades abi jõudmise võimalikult kiiresti ka nende tegutsemisvõimetuse korral.

Koduandur OÜ on välja arendanud tarkvara, mis tuvastab üksi elava eaka või erivajadusega inimese koju paigaldatud seadme abil olukorra, kui inimesega on juhtunud õnnetus ja ta ei suuda ise abi kutsuda. Viking Security AS rolliks on reageerida ja hätta sattunud inimesi aidata, kui Koduandur on võimaliku ohu tuvastanud.

„Meil on hea meel, et saame pakkuda oma eakatele ja erivajadustega inimestele ning nende lähedastele kindlustunnet, et abi on käeulatuses ka siis, kui ise abi kutsuda ei saa. Abi vajavale inimesele võimaldab Tallinna linn teenuse tasuta,“ sõnas abilinnapea Betina Beškina. „Uuenenud tehnoloogia aitab senisest enam pakkuda abi juhul, kus randmel kantav seade inimesele ei sobi või ta unustab kriitilises olukorras randmel oleva seadme ära või tema terviseseisund ei võimaldagi abi kutsumiseks kõrvalisi vahendeid kasutada. Uuenenud tehnoloogia vahendusel saavad ka kontaktisikud reaalajas jälgida, kas lähedasega on kõik korras. See on eriti oluline juhul, kui eakas ei võta vastu telefonikõnet.“

Koduanduri seadmed koguvad andmeid inimese elukeskkonnast (liikuvus, temperatuur ja õhuniiskus) ning inimene ei pea ise hätta sattumisest teada andma. Lisaks tuvastab seade ruumide ebatavalise temperatuuri (kütmata või üle kuumenenud eluruumid). Samas säilib privaatsus, sest seade ei pildista, filmi ega salvesta heli. Seade toimib patareitoitel vähemalt aasta ning edastab infot sisseehitatud sidesüsteemi abil, internetiühendus ei ole vajalik. Kui seade tuvastab ohuolukorra, teavitab see kontaktisikut või reageerimisteenuse osutajat. Koduanduri infosüsteem võimaldab ka kontaktisikutel tarkvara edastatud andmetega tutvuda.

Alates 28. novembrist 2022 võtab teenuse kasutajatega ühendust Koduandur OÜ esindaja. Tunniajase kodukülastuse käigus paigaldab ja seadistab ettevõtte esindaja uued seadmed, tutvustab muudatusi, annab üle teenuse meelespea ja sõlmib uue lepingu. Praegu sotsiaalvalve häirenupu teenust osutav Meditech Estonia OÜ asub vanu seadmeid eemaldama alates 2. jaanuarist 2023. Sellega seoses annab Meditech Estonia OÜ inimeste koduvõtmed üle Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, kes omakorda annab võtmete hoiustamise üle Koduandur OÜ-le ja Viking Security AS-le.

Sotsiaalvalveteenust osutatakse inimesele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse poole ja täita taotlus. Seejärel teeb sotsiaaltöötaja kodukülastuse ja hindab inimese abivajadust. Kui sotsiaalhoolekande osakond on kogu infot arvestades jõudnud otsusele, et sotsiaalvalveteenus katab inimese abivajaduse, on tal õigustus saada linna rahastusel teenust tasuta.

Täiendavatele küsimustele vastavad: Tarmo Pruuli (+372 53 414 885, Koduandur OÜ) ja Kätlin Uuemäe (+ 372 645 7811, sotsiaalvalveteenus@tallinnlv.ee, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet).

Koduandur OÜ on asutatud 2019. aastal. Kodanduri tehnoloogia väljaarendamist toetas sihtasutus Innove läbi Euroopa Sotsiaalfondi. Koduanduri tehnoloogiat kasutavad Eestis veel mitmed kohalikud omavalitsusasutused, näiteks Türi, Saue, Rõuge, Kastre, Pärnu, Toila, Jõgeva, Tori, Rapla, Jõelähtme, Kehtna, Jõgeva, Narva-Jõesuu, Räpina ja Vinni. 2022. aastal valiti Koduandur Targa linna lahendusi toetaval Tallinnovation konkursil üheks võitjaks. Reageerimisteenust osutav Viking Security AS tegutseb juba 1993. aastast.