Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Vanalinna jalakäijate alale autoga ligipääs lihtsustub

Tallinna linnavalitsus võttis vastu määruse, mis muudab Tallinna vanalinna jalakäijate alale sõidukiga juurdepääsu lubade väljastamise korda.

„Määrus kehtestab põhimõtte, et lubasid väljastatakse üldjuhul digitaalselt,“ selgitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Vanalinnas elavad inimesed, kellel on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, saavad aga võimaluse taotleda iseteenindusportaali kaudu luba teise isiku juhitud sõidukile. See muudab juurdepääsulubade taotlemise ja väljastamise lihtsamaks ja mugavamaks, ühtlasi väheneb lubade menetlemise aja- ja tööjõukulu.“

Seni Tallinna vanalinna liikluskorraldust reguleerinud määruse kohaselt märgiti Tallinna Transpordiameti väljastatavale loale muu hulgas sõiduki registreerimisnumber. Selline regulatsioon riivab nende Tallinna vanalinna elanike õigusi, kes ei ole ise võimelised jalakäijate alast jalgsi välja liikuma (puudega inimesed) ja kelle kasutuses ei ole mootorsõidukit, kuid kes soovivad teha mootorsõidukiga (peamiselt taksoga) ka pikemalt ette kavandamata sõite.

Praegu väljastatakse lube paberil, mis tähendab muu hulgas seda, et loa taotleja peab esitama taotluse piisava ajavaruga ja leidma aja, et minna loa kättesaamiseks Tallinna Transpordiametisse. Määruse muudatuse kohaselt salvestatakse digitaalne luba Tallinna parkimiskorralduse andmekogusse ning teade selle väljastamise kohta saadetakse loa saajale e-posti teel. Sellega nüüdisajastatakse lubade väljaandmise korda, vähendatakse tööjõu- ja materjalikulu ning säästetakse loa taotleja aega.

Lühiajalise (30 minutit kestva) mootorsõidukiga juurdepääsu loa saab taotleda inimene, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinna vanalinna jalakäijate alal ja kellele on väljastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart. Taotlus esitatakse Tallinna parkimiskorralduse andmekogu iseteenindusportaali kaudu. Andmekogu kontrollib, kas taotleja vastab eeltoodud eeldustele, ning võimaldab positiivse vastuse korral taotlejal sisestada sõiduki registreerimisnumbri ja ligipääsu aja.

Iseteenindusportaali kasutamisel on võimalik lühendada loa menetlemise tähtaega, mistõttu on võimalik sisestada mootorsõiduki registreerimisnumber kohe pärast seda, kui see on näiteks taksot tellides teada saadud.

Muudel alustel esitatud lubade taotluste menetluse kord jääb samaks. Tallinna Transpordiamet väljastab kõik load Tallinna parkimiskorralduse andmekogus. Taotluses nimetatud e-posti aadressile saadetakse teade loa kehtivusaja, marsruudi ja sõiduki registreerimisnumbri kohta. Kui loa taotlejal ei ole e-posti aadressi, väljastatakse talle luba paberil. Määruse rakendamiseks on ette valmistatud Tallinna parkimiskorralduse andmekogu digilahendus.