Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vanasadama ala detailplaneeringud ootavad linlaste arvamusi

Vanasadama ala detailplaneeringud ootavad linlaste arvamusi

Kesklinna valitsus ning Linnaplaneerimise amet panid avalikule väljapanekule nelja Vanasadama ala detailplaneeringu lähteseisukohad ning eskiislahendused, mille kohta saavad kõik huvilised arvamust avaldada 12. jaanuarini. Ühtlasi on avatud Admiraliteedi silla kõrval planeeringute olemust ja kavandatavat hoonestust tutvustav avalik välinäitus.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on linna prioriteediks mereääre avamine, et see moodustaks terviku kesklinnaga. “Soovime, et meri oleks linnas hästi tajutav ja sealne avalik ruum oleks meeldiv koht ajaveetmiseks nii tallinlastele kui ka linna külalistele. Tegemist on olulise osaga Tallinna kesklinnast, kus linnaruum peab olema põnev ja silmapaistva arhitektuuriga,” ütles Lippus. “Praegu on igaühel võimalik kaasa rääkida, milliseks Vanasadama ala edaspidi kujuneb.”

Vanasadama ala arendamise eesmärk on muuta kogu südalinna vahetus läheduses asuv endine suletud sadama territoorium ja praegune tühermaa atraktiivseks ja inimsõbralikuks linnaruumiks, kus avalik ruum on ühendatud sadama funktsioonidega ning kuhu on oodatud aega veetma nii reisijad kui ka kohalikud elanikud.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on sadam üks pealinna väravatest, kus laevaga saabuvad turistid kujundavad oma esmamulje Tallinnast. „Usun, et kellelgi ei ole selle vastu midagi, kui kaovad mereäärsed tühermaad ja linnapilt muutub ilusamaks. Kuid hindame kõrgelt ka elanike ning ettevõtete arvamust ja tagasisidet, et siis vajadusel leida juba kõiki osapooli rahuldavad lahendused,“ ütles Haukanõmm.
 
Avalikule väljapanekule on pandud Vanasadama põhjaosaA-reisiterminali ja kruiisiterminali alaAdmiraliteedi basseini ümbruse ning D-terminali lähiala detailplaneeringute eskiislahendused ja lähteseisukohad. Planeeringud, mida koostab ASi Tallinna Sadam tellimusel K-Projekt AS, lähtuvad 2017. aastal korraldatud Vanasadama ala ideelahenduse arhitektuurikonkursi võidutööst.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm märkis, et detailplaneeringute eskiiside avalikustamine on oluline kogukonna kaasamiseks ja sisendi saamiseks Vanasadama Masterplaani ja kinnisvaraarenduse eesmärkide elluviimisel. „Vanasadama kinnisvaraarendustel on oluline mõju nii Tallinna Sadama tulevikus oodatavatele tuludele kui ka kasutajasõbraliku ja atraktiivse linnaruumi loomisele piirkonnas. Loodame, et pärast eskiiside avalikustamisele järgnevat detailplaneeringute protsessi ning planeeringute kehtestamist saame juba varsti alustada konkreetsete arendustega nimetatud aladel,” rääkis Kalm.
 
Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu eskiislahendus näeb ette, et ala oleks aktiivses kasutuses ja seal asuksid mitmekesise kasutusotstarbega hooned: ärihooned, eluruumidega ärihooned kui ka avalikkusele suunatud funktsiooniga hooned, nagu muuseumid, kunstigaleriid ja kontserdisaalid. A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneeringu eskiislahendusega on kavas rajada A-terminali hoonekompleks, selle esine väljak ja uus kruiisikai. Linnaruumi merele avamiseks on kavandatud promenaad jalakäijatele ja kergliiklejatele, mis ühendaks Reidi teed kruiisiterminali katusepromenaadi ja Loodemuuliga.  

Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneeringu eskiislahendus näeb ette jahisadamat koos Vanasadama ala keskse linnaväljakuga, mida raamiksid jahtklubi ja ärihooned. D-terminali ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse järgi on planeeritud ääristada sadamaala läbiv jalakäijate promenaad uute elu- ja ärihoonetega. Uus põhikool soovitakse rajada Reidi tee 12 kinnistule.
 
Detailplaneeringutega seotud ja nende menetlemist puudutavad dokumendid on avalikud. Materjalidega saab tutvuda tööpäeviti Kesklinna valitsuses (Nunne tn 18), Tallinna Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7) ja veebis Tallinna planeeringute registri kaudu. Avaliku väljapaneku ajal saab arvamust avaldada detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste kohta Kesklinna valitsuse aadressil [email protected] või posti teel (Nunne 18, 15058 Tallinn). Arvamuste esitamise tähtaeg on 12. jaanuar 2023. 
 
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 31. jaanuaril 2023 kell 14.00 Kesklinna valitsuse saalis (Nunne tn 18). Arutelul osalemiseks veebiplatvormi vahendusel tuleb registreeruda aadressil [email protected].

Vaata ka illustreeritud ülevaadet planeeringutest.