Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Uudised

Tallinna linnaplaneerimise amet lükkab sisse uue käigu

Linnavalitsus võttis tänasel istungil vastu otsuse jätkata Tallinna linnaplaneerimise ameti struktuurimuudatustega, et luua ametis eraldi talitused ehitus- ja kasutuslubade menetluseks, eesmärgiga kiirendada nende lubade menetlust. Lisaks võeti vastu otsused rohkem kui kahekümne soikunud detailplaneeringute menetluse lõpetamiseks.
Telliskivi 62 ja 64 ning Reisijate 7 ja 9 detailplaneeringu kontseptsioon_2.png

Linnavalitsus kiitis heaks kaks olulist detailplaneeringut

Linnavalitsus kiitis tänasel istungil heaks nii Põhja-Tallinnas asuva Telliskivi tn 62 ja 64 kinnistute kui ka Kesklinnas asuva A. Adamsoni tn 12 maaüksuse, Kevade tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringud. Lisaks otsustati algatada Apteegi tn 3, Apteegi tn 5, Apteegi tn 7 ja Apteegi tn 9 kinnistu detailplaneering.

Tallinn soovib ühtlustada lapsehoiuteenuse toetamise korda

Tallinn soovib ühtlustada lapsehoiuteenuse toetamise korda, mille alusel makstakse eralasteaedadele ja -hoidudele toetust ühtsete põhimõtete alusel. See annab lapsevanematele võimaluse valida eri teenuste vahel sarnastel tingimustel ja nad ei pea enam lapsehoiuteenuse hüvitist igakuiselt taotlema.