Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

uurimistöö skeemi koostamine „Seevaldi kollektori valgala lahkvoolseks viimine koos kompleksse Seevaldi, Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamise ja mereväljalasu lahendusega“

uurimistöö skeemi koostamine „Seevaldi kollektori valgala lahkvoolseks viimine koos kompleksse Seevaldi, Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamise ja mereväljalasu lahendusega“

RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on uurimistöö skeemi koostamine „Seevaldi kollektori valgala lahkvoolseks viimine koos kompleksse Seevaldi, Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamise ja mereväljalasu lahendusega“.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

24.05.2011

Riigihanke nimetus

uurimistöö skeemi koostamine

„Seevaldi kollektori valgala lahkvoolseks viimine koos kompleksse Seevaldi, Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamise ja mereväljalasu lahendusega“

Riigihanke lühiiseloomustus

 

1. Korrigeerida Seevaldi kollektori valgala sademe- ja drenaažvee (edaspidi: sademevee)  vooluhulgad, arvestades tänaseks  muutunud valgala piiride ja äravooludega ning anda tehniline lahendus dimensioneeritud skeemi kujul sademevee lahkvoolsele ärajuhtimisele piirkonnas, kasutades otstarbekalt olemasolevaid ühisvoolseid torustikke.

2. Anda ühtne lahendus Seevaldi kollektori, Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamiseks ja juhtimiseks Kopli lahte.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Majanduslikult soodsaim pakkumus

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

24.05.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

31.05.2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed  

Juriidilise isiku nimi, registrikood, kontaktisiku nimi ja andmed kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Riina Käsper inseneriosakonna juhtivspetsialist, telefon 6457160,

e-post: [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024