Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Uute tänava- ja kohanimede määramine

  • Tallinna kohanimede kohta teabe jagamine ja kohanimealane nõustamine.
  • Ametiasutuse poolt välja antavate linna kaartide kooskõlastamine (kohanimede küsimuses).
  • Kohanimealaste ettepanekute vahendamine nimekomisjonile ja nimekomisjoni töö korraldamine.
  • Kohanimemääramise õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

 

Kõik Tallinna ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist ttp://xgis.maaamet.ee/knravalik/, Tallinna tänavanimede ja väikekohtade nimede nimistu on saadaval Eesti Keele Instituudi hallatavalt veebilehelt http://www.eki.ee/knab/tallinn1.htm.