Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Valge tänava eskiisprojekt

Valge tänava eskiisprojekt

Valge_20230126_1-1.png
Valge tänava projekti eesmärgiks on rahustada liiklust ja tõsta jalakäijate turvalisust. Projekti tulemusena muutuvad ülekäigurajad ja bussipeatused mugavamaks ja ligipääsetavamaks ning kogu tänava ulatuses lisandub haljastust. Uus kvaliteetne linnaruum moodustab tulevikus sidusa terviku rajatava Klindipargiga.

Valge tänava projekti eskiisi avalik tutvustus toimus 21. veebruaril 2023 algusega kell 17.30 Lasnamäe linnaosa valitsuses (Pallasti 54). Projekti tutvustasid Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindajad.

Vaadake videot:


Projekti üldkirjeldus
Valge tänava projekt jaotub kaheks: Laagna teest kuni Võidujooksu tänavani jääb olemasolevasse asukohta. Võidujooksu tänavast kuni Turba tänavani (võimalusel pikendusena kuni J.Smuuli teeni) on tänava suunda muudetud, mis tuleneb Lasnamäe elamualade üldplaneeringust. Tänava vahetuses läheduses on KUMU, Kadrioru Park, Lauluväljak, tulevane Klindipark, Kadrioru – Tondiraba kergliiklustee ja tulevane Kurepõllu hoonestusala. Sellest tulenevalt on Valge tänav projekteeritud esindusliku puiesteena. 

Ristmikud ja ülekäigud
Valget tänavat jaotavad ristmikud ja ülekäigurajad väiksemateks osadeks, mis on umbkaudu 100m vahedega (maksimaalselt 200m). Ristmikud ja ülekäigurajad on käsitletud erinevat tüüpi liikluse (jalakäijad, ratturid, autod) organiseerimise vahenditena. Need on erilise pinnaviimistlusega kohad, kus kõik liiklejad peavad olema tähelepanelikud. Ristmikud on avarad, ilma haljastuseta, hea nähtavusega ning kavandatud nii et kõik liiklejad oleks teadlikud oma ümbritsevast. Nende lähedusse on ette nähtud ka asukohad avaliku ruumi elementidele nagu näiteks pink, rattaparkla vms. 

Jalakäijad
Valget tänavat projekteerides on arvestatud kahte moodi jalakäija liikumisega, mis tuleneb otseselt olemasolevast ja tulevasest linnakeskkonnast. Olemasolevas tänava sihis (Laagna tee kuni Võidujooksu tänav) võib eeldada et tänava põhjapoolset külge kasutatakse rohkem jalutamiseks, kuna see on seotud tulevase Klindpargi aladega ja pakub häid vaateid merele. Lõunapoolne külg on rohkem igapäevasteks liikumisteks, kuna on seotud hoonetega. Võidujooksu tänavast kuni Turba tänavani on jaotus vastupidine: jalutajad on seotud tulevase lõunapoolse rohealaga ja igapäevased liikumised tulevase põhjapoolse linnaruumiga. Kõnniteed on kuni 4m laiused ja kõrghaljastusega ääristatud 

Jalgratturid
Valget tänavat läbib terves pikkuses jalgrattatee, mis ühendab Kesklinna ja Lasnamäge. Lisaks potentsiaalne ühendus Kadrioru – Tondiraba kergliiklusteega. Jalgrattatee on eraldatud teistest liiklejatest ja asetseb mõlemal pool sõiduteed. Radade laius on 2m (kohati 1.75m) ja ääristatud kõrghaljastusega.  

Sõidutee
Tänava projekteeritud liikluskiirus on 40 km/h, millest tuleneb ka sõiduraja 3.25m laius. Kuna tänavasihid on väga sirged, siis kiiruspiirangut silmas pidades on ristmikel projekteeritud liiklust rahustavad meetmed.  

Parkimine
Tänavaäärse parkimise tarbeks on mõlemale poole sõiduteed jäetud 3m puhverala, kuhu saab vajadusel ette näha pikiparkimise taskuid (2,5m tasku + 0,5m ukse avamise puhver). Joonistel on näidatud esialgne valik parkimistaskute asukohtadest, mille juures on arvestatud ka liiklust rahustava mõjuga. 

Haljastus
Projekt näeb ette olemasoleva kõrghaljastuse maksimaalset säilitamist. Sellele on lisatud uut kõrghaljastust jalakäijate ja jalgratturite tarbeks, nii et tänava ääres on vähemalt kolm rida puid. Need on paigutatud selliselt, et tänava lõunapoolne külg oleks otsese päikese eest varjatud.  

Bussipeatused
Uuslinna mõlema suuna peatuseid on nihutatud Uuslinna tänavale lähemale. Hundikuristiku linnasuunalise peatuse asukohta on nihutatud Võidujooksu tänava suunas. Võimalik uus peatus on vaja ette näha Turba ja Valge tänava ristumisel. Kumu peatus jääb muutmata. 
Tutvuge asendiplaanidega:

NB! Tegemist on esialgse eskiisiga ja lahendus täpsustub edasise projekteerimise käigus projekti avaliku tutvustuse järel.

Asendiplaanid
Üldplaan
Asendiplaan 1 
Asendiplaan 2 
Asendiplaan 3 
Asendiplaan 4 
Asendiplaan 5
Asendiplaan 6 
Asendiplaan 7 
Asendiplaan 8 
Tagasiside vorm

Tagasisidet Valge tn eskiisprojekti kohta oli võimalik esitada 14.02. kuni 7.03.2023, kasutades selleks tagasiside vormi. 

Tagasiside ja vastuste koondtabeliga on võimalik tutvuda siin.

Viimati muudetud 05.06.2023