Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eelhääletamine valija asukohas

Kui väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletada sooviv valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas, st oma ajutises eluruumis.

Valija asukohas hääletamist korraldatakse ainult 27. veebruarist – 2. märtsini 2023 kella 9–20ni.

Valija saab oma asukohas hääletada vaid juhul, kui ta on varem esitanud kirjaliku taotluse. Taotlust saab esitada 2. märtsini kella 14ni aadressil val@tallinnlv.ee.

Taotluses tuleb märkida oma asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:
  1. terviseseisund;
  2. kõrge iga;
  3. rasked teeolud;
  4. transpordivõimaluse puudumine;
  5. muud põhjused, mis takistavad valijat asukohast lahkumast.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.
Asukohas hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget. Hääletamiseks on vaja isikut tõendavat dokumenti, sest hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel.

Viimati muudetud 23.01.2023