Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hääletamisõigus

Tallinna Linnavolikogu valimisel on hääletamisõigus valimispäeval 16-aastaseks saanud:

  • Eesti kodanikul, kelle püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel 17. septembri 2021 seisuga asub Tallinna linnas;
  • Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel 17. septembri 2021 seisuga asub Tallinna linnas;
  • välismaalasel, kelle püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel 17. septembri 2021 seisuga asub Tallinna linnas ning kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.

Hääletamisõigus puudub isikul, kes on:

  • valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
  • kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Välismaalane on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse mõttes isik, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, näiteks Vene Föderatsiooni kodanik või ka kodakondsuseta isik, kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.

Viimati muudetud 20.10.2022