Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hääletamistoimingud

Hääletamistoimingud

Valija saab elukohajärgses valimisjaoskonnas ning kodus hääletades jaoskonnakomisjonilt hääletamissedeli. Väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas ning kinnipidamiskohas, haiglas, asukohas või ööpäevases hoolekandeasutuses saab valija lisaks ühe sisemise ja ühe välimise ümbriku ning elukohajärgse ringkonna kandidaatide nimekirja. Nii hääletamissedel, ümbrikud kui ka nimekiri väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. Isiku tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt isikutunnistus ehk ID-kaart ja Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus. Valija võib isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui see on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning see on kehtiv. Pensionitunnistust ei käsitleta enam isikut tõendava dokumendina.

Hääletamissedeli täidab valija hääletamiskabiinis üksi ja iseseisvalt. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, kuid mitte tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab valija selleks ettenähtud kohta selle kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

Kui valija rikub hääletamissedeli või avastab, et sedel on defektiga, on tal võimalus rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hääletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama. Kui valija on hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud rikutud hääletamissedelile tehakse valija juuresolekul märge „rikutud“ ja sedelit ei arvestata hääletamistulemuste kindlakstegemisel.

Elukohajärgses jaoskonnas murrab valija pärast hääletamissedeli täitmist selle kokku ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, kes märgistab hääletamisssedeli pitsatiga. Valija laseb hääletamissedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija.

Kodus toimub hääletamine nagu elukohajärgses jaoskonnas ainult selle erisusega, et hääletamissedelit ei märgistata pitsatiga enne valimiskasti laskmist.

Väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas ning kinnipidamiskohas, haiglas, valija asukohas või ööpäevases hoolekandeasutuses murrab valija hääletamissedeli pärast selle täitmist kokku ja pistab sisemisse (väiksemasse) ümbrikusse. Nii on tagatud valimiste salajasus, sest sisemisel (väiksemal) ümbrikul puudub valijale viitav teave. Selleks, et valija antud hääl jõuaks õigele häältelugemise komisjonile, tuleb väiksem ümbrik omakorda pista suuremasse ümbrikusse, millele on trükitud valija elukohaandmed. Kui ümbrikku ei ole võimalik trükkida, täidab jaoskonnakomisjoni liige või valija ise ümbriku käsitsi Valija laseb ümbrikesse pakitud hääletamissedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija. Ümbrikku pitsatiga ei märgistata.

Viimati muudetud 22.02.2024