Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kuidas toimub hääletamine?

Kuidas toimub hääletamine?

Eelhääletamine

 • Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes selle eelhääletamise päeval on vähemalt 16-aastane;
 • valijal on eelhääletamise päevadel võimalik hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda omavalitsuste poolt määratud valimisjaoskondades;
 • kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni 11. oktoobrini 2017 kella 14ni esitada kirjaliku taotluse oma asukohas hääletamiseks asukohajärgsele linnaosavalitsusele või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile. Seejärel viivad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget läbi hääletusprotseduuri hääletada soovinu taotletud asukohas.

EELHÄÄLETAMINE KINNIPIDAMISKOHAS, HAIGLAS JA ÖÖPÄEVASES HOOLEKANDEASUTUSES

 • Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse hääletamine 09.-11. oktoobrini 2017 administratsiooni juhi kirjaliku taotluse alusel;
 • Kinnipidamiskoha, haigla ja ööpäevase hoolekandeasutuse administratsioon esitab kirjaliku hääletamise korraldamise taotluse lähimale eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavale jaoskonnakomisjonile. Selleks, et jaoskonnakomisjon jõuaks hääletamist korraldada, tuleb taotlus esitada võimalikult varakult, soovitavalt hiljemalt teisipäeval, 10. oktoobril;
 • eelhääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget.

Hääletamine

 • Valija hääletab selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja ta on kantud;
 • hääletussedeli saab valija jaoskonnakomisjonilt isikut tõendava dokumendi alusel. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. Isiku tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt isikutunnistus ehk ID-kaart, Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus). Valija võib oma isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui dokument on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning see on kehtiv;
 • hääletussedeli täidab valija hääletuskabiinis üksi ja iseseisvalt. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, kuid mitte tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab valija selleks ettenähtud kohta ühe kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab;
 • kui valija rikub hääletussedeli või avastab, et sedel on defektiga, on tal võimalus rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hääletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama. Kui valija on hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud kasutamata hääletamissedelile tehakse valija juuresolekul märge «tagastatud» ja sedelit hääletamistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata;
 • pärast hääletussedeli täitmist murrab hääletaja selle kokku ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, kes märgistab hääletussedeli pitsatiga;
 • valija laseb hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija.

 Kodus hääletamine

 • Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval, s.o 15. oktoobril 2017. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija hiljemalt 15. oktoobril 2017 kell 14 elukohajärgsele Tallinna linnaosavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse või helistab valimispäeval kella 9-14ni jaoskonnakomisjonile (telefoninumber valijakaardil) ja esitab kodus hääletamise taotlemise põhjuse.

E-hääletamine

 • Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada selleks valimisjaoskonda minemata. Elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril 2017 kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobri 2017 kella 18ni. Täpsem teave elektroonilise hääletamise kohta on kättesaadav aadressilt http://www.valimised.ee/  .

Valijakaart

Viimati muudetud 22.02.2024